Engineer onderschat overheid als werkgever

Engineer onderschat overheid als werkgever

Engineers die kiezen voor een baan bij de overheid investeren nadrukkelijk in hun toekomst. Binnen het bedrijfsleven groeit de vraag namelijk naar professionals met een brede kennis op het gebied van de overheid, wetgeving en procedures, zoals de nieuwe Omgevingswet. Verantwoordelijkheden verschuiven vanuit gemeenten steeds meer naar de profit sector, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening & -handhaving. Dat stelt Yacht naar aanleiding van ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2017’.

De kennis, ervaring en vaardigheden die engineers opdoen bij de overheid is van grote waarde voor bedrijven met bouw- en infraprojecten binnen de overheidssector. Engineers met een achtergrond bij overheden en gemeenten maken daarmee in de toekomst het verschil.

Jonge talentvolle engineer kiest niet voor overheid maar voor bedrijfsleven

De vraag naar Bouw & Civiele Engineers groeit nog steeds. Het tweede kwartaal van 2017 liet 22 procent meer vacatures zien dan in dezelfde periode vorig jaar. Uitgesplitst naar bedrijfsleven en non-profit was dit respectievelijk een groei van 20 procent en 50 procent. In het merendeel van de provincies groeit de vraag sterker dan het aanbod. Dit leidt tot grote schaarste op de arbeidsmarkt in het desbetreffende vakgebied. Werkgevers moeten hun aantrekkelijkheid verbeteren, willen zij het verschil maken voor kandidaten. Dit houdt in dat arbeidsvoorwaarden bij de overheid minimaal concurrerend moeten zijn met die in het bedrijfsleven.

Jonge talentvolle engineers kiezen vaak voor een grote multinational. Ard Kistemaker, directeur engineering bij Yacht: “Voor alle werknemers, en dus ook voor engineers, is het essentieel om jezelf continu te ontwikkelen om aangehaakt te blijven op de arbeidsmarkt. Al zijn de arbeidsvoorwaarden in het bedrijfsleven goed, bij gemeenten vind je de meest interessante opdrachten op het gebied van smart cities, groene steden en mobiliteitsvraagstukken. Met het grootste netwerk aan professionals weten wij als geen ander dat dit nu juist de projecten zijn waar engineers blij van worden: werk met maatschappelijke betekenis en goed voor je carrière!”

De nieuwe omgevingswet zal grote impact hebben op gemeentelijke organisaties, niet in de laatste plaats door de grote cultuurverandering die ermee gepaard gaat. Kistemaker: “Dit betekent dat er meer behoefte ontstaat aan competenties zoals creatief oplossen, integraal denken, samenwerken en nemen van verantwoordelijkheid. Een mooie kans en uitdaging om je als professional verder te ontwikkelen.”

Samenwerking overheid en bedrijfsleven

Kistemaker: ”Overheid en bedrijfsleven zijn nu nog vaak elkaars concurrent op de arbeidsmarkt, omdat ze allebei zoeken naar bouwkundig en civiele professionals. Samenwerking ligt eigenlijk meer voor de hand, omdat beide partijen van elkaar kunnen profiteren. Dit kan bijvoorbeeld via uitwisselingsstages. Dat draagt bij aan het creëren van wederzijds begrip.”

Website Yacht

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top