Energiesector profiteert van Actueel Hoogtebestand Nederland

Energiesector profiteert van Actueel Hoogtebestand Nederland

Het vrijgeven van de digitale hoogtekaart Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (AHN2) heeft vooral in de energiesector geleid tot nieuwe producten, een betere bediening van klanten en omzetverhoging. De aan de hand van open data samengestelde kaart verhoogt bijvoorbeeld het rendement van zonnepanelen door effectievere plaatsing. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek dat Wageningen University hield naar het gebruik en de gebruikers van dit openbare databestand.

Het Actueel Hoogtebestand Nederland is een kaart voor heel Nederland met gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Dit bestand wordt samengesteld uit data dat beschikbaar wordt gesteld door Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen. Naast de energiesector heeft ook de wetenschap profijt van deze open data. Zo hebben archeologen bijvoorbeeld, aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden, oude nederzettingen opgespoord die met het blote oog niet opvielen.

Het onderzoek van Wageningen University is een initiatief van het publiek-private Doorbraakproject Open Data. Het Doorbraakproject houdt na drie jaar op te bestaan.

Resultaten Doorbraakproject

Het Doorbraakproject Open Data bracht vraag en aanbod dichter bij elkaar en organiseerde Open Data estafettes op het gebied van agro, water, duurzame energie, smart cities en logistiek. Verder werd initiatief genomen tot de bouw van de PDOK-geodata store. Via dit hostingplatform kunnen de departementen voortaan zelf hun data uploaden en vrijgeven voor openbaar gebruik.

Een belangrijke mijlpaal voor het Doorbraakproject was de vrijgave van het Actueel Hoogtebestand versie 2 (AHN-2)  als open data. Deze stap is genomen door Rijkswaterstaat,  de provincies en waterschappen na een intensieve lobby vanuit het geo-bedrijfsleven. Het AHN-2 biedt ontwikkelaars een nieuwe speelveld voor innovaties op terreinen als waterbeheer, energie, stadsplanning en milieubeheer (Omgevingswet).

pdok

Open data uitdagingen

De initiatiefnemers van het Doorbraakproject wijzen ook op aandachtspunten. Een daarvan is een consistent overheidsbeleid waarmee duidelijk inzicht aan de gebruiker wordt gegeven welke data op welke moment vrij komt en blijft. ‘Zonder een zekerheid over continuïteit van de beschikbare data is er weinig animo om te investeren in het gebruik van de data’ zegt Frans Lips, ‎senior beleidsmedewerker geo-informatie van het ministerie van EZ.

Het pas opgerichte Platform Open Data is hier een eerste antwoord op. Daarin zitten aanbieders en gebruikers van data direct met elkaar om tafel. Dit moet waardevolle toepassingen in gang zetten en de overheid  inzicht geven welke problemen er spelen en welke barrières er zijn om op te heffen. Ook op beleidsniveau worden stappen gezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een Nationale Open Data Agenda (NODA) opgesteld die wordt uitgevoerd door de departementen. De ambitie is om zoveel mogelijk datasets met voldoende kwaliteit beschikbaar te stellen. De NODA biedt duidelijkheid over het proces voor tempo, prioriteitsstelling en kwaliteit waarmee de overheidsdata beschikbaar komen.

www.doorbraakmetopendata.nl

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top