Einde SBRCURnet

Einde SBRCURnet

Kennisinstituut voor de bouw SBRCURnet heeft aangekondigd zijn activiteiten te beëindigen.

Aanleiding hiervoor zijn het wegvallen van fondsgelden en het uitblijven van concrete vervangende omzet. De activiteiten worden zoveel mogelijk elders ondergebracht.

Geen commitment

“Het voelt heel dubbel om tot dit voornemen te moeten komen”, aldus bestuurder Jeannette Baljeu in een uitgestuurd persbericht. “Wij zien in de sector een grote behoefte aan een instituut dat partijen in een vroegtijdig stadium bij elkaar brengt om maatschappelijke vraagstukken te verkennen en vanuit het perspectief van de bouw tot innovatieve oplossingen te komen. Een plek waar kennis voor de hele bouwsector wordt ontwikkeld, verspreid en geborgd. Het is jammer dat deze sector-brede behoefte zich niet vertaalt in commitment om financiële middelen ter beschikking te stellen om het zelfstandig voortbestaan van SBRCURnet als brede kennisinstelling mogelijk te maken.”

Kennisontwikkeling

SBRCURnet gelooft nog steeds in de noodzaak van pre-concurrentiële kennisontwikkeling voor de bouw, zoals dat onder meer met de CUR-Aanbevelingen gebeurde. Het wil de kennis die in meer dan 65 jaar is ontwikkeld, zoveel mogelijk behouden voor de sector. Daarom gaat SBRCURnet de komende tijd in gesprek met opdrachtgevers, collega-kennisinstellingen en andere partijen om te onderzoeken of werkpakketten, werkwijzen of bedrijfsonderdelen ondergebracht kunnen worden bij andere organisaties.

Baljeu wil het proces van afronding op een nette manier laten verlopen: “Dat is een van de redenen waarom SBRCURnet nu het voornemen heeft om zichzelf op te heffen. In dit stadium zijn er nog voldoende mogelijkheden en financiële middelen om de afronding zorgvuldig en sociaal uit te voeren. Het plan hiervoor moet de komende weken vorm krijgen, op basis van overleg met alle interne en externe betrokkenen. Uitgangspunt is dat we lopende opdrachten zo goed mogelijk blijven uitvoeren totdat we weten of we ze elders onderbrengen of definitief afronden. Voor de medewerkers werken we aan een sociaal plan, waarin begeleiding van werk naar werk uitgangspunt is.”

Website SBRCURnet

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top