Eerste versie van ‘Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte’ beschikbaar

Eerste versie van ‘Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte’ beschikbaar

Er gaat jaarlijks veel geld om in het beheer van de openbare ruimte. Maar is alles goed in beeld voor een realistische begroting? En zijn de beheerprestaties goed vergelijkbaar, voor een optimaal assetmanagement? De basis is ‘areaal op orde’. Hiervoor heeft CROW het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De eerste versie van het IMBOR is nu beschikbaar. In het informatiemodel zijn landelijke afspraken gemaakt over de benodigde objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte.

Uniformering ondersteunt efficiënt beheer

Het gebruik van het IMBOR als uniforme checklist en toetsingskader op landelijke schaal heeft duidelijke voordelen. Overheden maken via het informatiemodel gebruik van de kennis van anderen. De ontstane eenduidigheid zorgt voor betere monitoring en vergelijking van beheerprestaties. Ook vergemakkelijkt de uniformering het integrale beheer en de onderlinge uitwisselbaarheid van gegevens tussen organisaties, organisatieonderdelen en softwarepakketten. Daarnaast hoeven gegevens slechts eenmaal ingewonnen te worden, en zijn ze tegelijkertijd geschikt voor meervoudig gebruik.

Wettelijke basis

Vanaf 1 januari 2016 is iedere terreineigenaar wettelijk verplicht zijn digitale kaarten volgens de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) beschikbaar te hebben. IMBOR sluit volledig aan op die BGT en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo). De beheerder openbare ruimte profiteert hiervan door voort te bouwen op deze bestaande informatielaag. Al ingewonnen gegevens over bijvoorbeeld fietspaden of gazons die relevant zijn voor het beheer komen op de juiste wijze beschikbaar.

openbare ruimte
Iman Koster, directeur CROW

Geslaagde ‘proeftuinen’ Amsterdam en Drechtsteden

De gemeente Amsterdam moest acht verschillende databases met verhardingsobjecten terugbrengen tot één assetbestand. De samenvoeging is geslaagd, mede dankzij het gebruik van IMBOR. Momenteel zijn de vakgebieden Groen en Bomen in voorbereiding. Het samenwerkingsverband Drechtsteden heeft met succes een uniforme integrale beheeromgeving voorbereid, op basis van het IMBOR. Dit zijn waardevolle toetsingen in de praktijk.

Iman Koster, directeur CROW: “We zijn zeer tevreden met de extra impuls die IMBOR kan geven aan de landelijke uniformering van beheerinformatie. We zijn de gemeenten Amsterdam en Drechtsteden dankbaar voor de geboden ruimte om IMBOR in de praktijk te testen.”

Lees ook: www.crow.nl/over-crow/nieuws/geslaagde-imbor-proeftuinen-in-amsterdam-en-drecht

Niet spannend, wel praktisch

De tabellen en toelichtende teksten van IMBOR-wegen en -groen zijn per direct beschikbaar in de Online Kennismodule IMBOR. Deze kennismodule is toegankelijk voor abonnees van gerelateerde CROW-kennismodules. Daarnaast heeft CROW een IMBOR-catalogus ontwikkeld die op de website aangevraagd kan worden. Onder andere softwareleveranciers kunnen deze gebruiken om IMBOR in hun producten te implementeren.

 

Website CROW

 

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top