Eerste stappen gezet naar GeoBusiness InnovatieLab

Eerste stappen gezet naar GeoBusiness InnovatieLab

Branche-organisatie GeoBusiness Nederland wil nieuwe vormen van samenwerking onderzoeken tussen het bedrijfsleven en de overheid in een nieuw op te starten InnovatieLab.

Dat vertelde Camille van der Harten op 17 april 2018 tijdens een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet door GeoBusiness Nederland. Van der Harten legde een link tussen de daar getoonde kwartaaldemo, een aantal praktijkproeven van het DSO en de voorbeelden en toepassingen die ter plekke werden getoond door onder meer MUG Ingenieursbureau, Esri Nederland, Roxit en Geodan. Daarbij was ook ruimte voor fundamentele kritiek op de voorbereiding en de uitwerking van de aankomende Omgevingswet.

Benutten van innovatieve slagkracht
Dat er gezocht moet worden naar nieuwe vormen van samenwerken, blijkt volgens GeoBusiness Nederland uit het rapport Maak Waar en de aanbevelingen van het BIT-Advies DSO. Doel van de vernieuwde samenwerkingsvormen tussen overheid en bedrijfsleven is ervoor te zorgen dat de ervaring en innovatieve slagkracht van het geo-bedrijfsleven zo goed mogelijk wordt benut. De Omgevingswet, de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel (DSO) en hergebruik van open data geven volgens de branche-organisatie een ‘goede mogelijkheid om dit in de praktijk te brengen’.

Starten vanuit toepassingen
Er wordt al langer gesproken over dit op te zetten InnovatieLab. Op 5 februari 2018 spraken voorzitter Ed Nijpels en vice-voorzitter Mark Herbold van GeoBusiness Nederland met Minister Ollongren en Directeur Ruimtelijke Ordening Hans Tijl (BZK) over het voorstel een InnovatieLab op te zetten. Op 28 maart zijn er tijdens een oriënterend gesprek met verschillende betrokkenen bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet, waaronder Programmamanager Bert Uffen en Omgevingsmanager Gijs van Duijn. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt: het InnovatieLab zal worden gestart vanuit toepassingen voor de Omgevingswet en open data. Op vrijdag 18 mei zal er een evenement op uitnodiging worden georganiseerd voor de ‘kick-off’ met een vertegenwoordiging vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Op die 18e mei zullen er praktische afspraken worden gemaakt over de vorm, de aanpak en te behalen ‘milestones’ (tussentijdse stappen).

Website GeoBusiness

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top