Eerste afstudeerders Geo Media & Design

Eerste afstudeerders Geo Media & Design

Half juli leveren de opleidingen Geo Media & Design en International Food & Agribusiness van HAS Hogeschool in Den Bosch voor het eerst studenten af aan het werkveld.

Voor Geo Media & Design zijn dit er veertien, voor International Food & Agribusiness acht. Beide opleidingen richten zich breed op het domein agro, food en leefomgeving. Geo Media & Design zich focust op ruimtelijke vragen waar antwoorden wordt gegeven met tools en data door goede visualisaties, International Food & Agribusiness op de verduurzaming van wereldwijde agrofoodketens. HAS Hogeschool is een opleidingscentrum in de sector agro, food en groene ruimte met twee locaties: in Den Bosch en Venlo. De instelling heeft drieduizend voltijdstudenten aan verschillende opleidingen op het gebied van agro, food, en groene ruimte. Daarnaast volgen driehonderd cursisten via HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen verschillende bedrijfsopleidingen en is de instelling actief op het gebied van onderzoek en advies.

Internationaal zakendoen met respect voor mens en milieu

International Food & Agribusiness is een Engelstalige opleiding die zich richt op het wereldvoedselvraagstuk en de verduurzaming van agrofoodketens. Studenten ontwikkelen zich in ondernemende, innovatieve en inspirerende professionals die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan  praktische en duurzame oplossingen voor multidisciplinaire problemen op het kruispunt van bedrijfskunde, technologie en ideologie. Zij zijn bedrijfskundig geschoold en hebben daarnaast technisch-inhoudelijke kennis op het gebied van verduurzaming in één van de domeinen plant, dier of food. Bijna alle studenten deden recent een afstudeeropdracht in het buitenland.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ySuyX2Liuvk

Aardrijkskunde combineren met nieuwe media en design

Geo Media & Design-studenten leren het vak aardrijkskunde combineren met nieuwe media en design. Ze verkennen de werelden van virtual en augmented reality, data-analyse en datavisualisatie, infographics en een flinke dosis geografie. Zo leren ze geografisch denken en complexe vraagstukken inzichtelijk maken. Ze gaan aan de slag om ideeën en oplossingen te bedenken voor vraagstukken die iets betekenen in het dagelijks leven van mensen. De opleiding is gestart vanwege een toenemende vraag uit de arbeidsmarkt: er zijn mensen nodig die slimme kaartinformatie kunnen samenstellen uit data en beschikbaar kunnen maken op bijvoorbeeld smartphones.

Afstuderen via een betaalde opdracht bij een bedrijf

Studenten van HAS Hogeschool studeren allemaal af door middel van een zogenaamde beroepsopdracht: een betaalde opdracht van een bedrijf waar resultaatverplichting aan vastzit. De studenten maken altijd onderdeel uit van een projectteam waar ook docenten, onderzoekers, adviseurs en professionals uit het werkveld aan deelnemen.

Website HAS Hogeschool 

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top