Eenvoudig Beter Trofee

Eenvoudig Beter Trofee

De strijd om de Eenvoudig Beter Trofee is begonnen.

Iedereen kan nu stemmen op het project dat de Eenvoudig Beter Trofee het meest verdient. De minister van Infrastructuur en Milieu reikt de prijs op 12 april 2017 uit aan een project dat veel waardering verdient voor de manier waarop men nu al in de geest van de Omgevingswet werkt.

Trofee1Bouwstenen voor het Waterprogramma

Om een nieuw waterprogramma voor Noord Holland Noord te maken is door het waterschap samen met de meest betrokken partners een proces opgezet waarin een wateragenda opgesteld is van verschillende vraagstukken en aangedragen onderwerpen. Daaruit zijn achttien bouwstenen geselecteerd die gezamenlijk uitgewerkt zijn. De deelnemende partners waren de provincie Noord-Holland, LTO (namens Landbouw), Natuurmonumenten (namens Natuur), PWN (namens drinkwater en kabels & leidingen), Wageningen UR (namens Kennisinstituten) Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland (namens de Veiligheidsregio’s) en Rijkswaterstaat.

https://www.eventtouch.eu/rijkswaterstaat/Eenvoudigbetertrofee2017/nav14616

TrofeeGelderse Gezondheidswijzer

De Gelderse Gezondheidswijzer geeft in één oogopslag een beeld van de omgevingsfactoren die de gezondheid van een wijk of buurt beïnvloeden, als basis voor een dialoog hierover. De Gelderse Gezondheidswijzer is een initiatief van de provincie Gelderland, in samenwerking met de Gelderse GGD’en en adviesbureau Royal HaskoningDHV.

https://www.eventtouch.eu/rijkswaterstaat/Eenvoudigbetertrofee2017/nav14617

TrofeeDigitaal bestemmingsplan Holten-Rijssen

Een digitaal plan op basis van open source software van IDGIS, waarbij alle informatie over de fysieke leefomgeving  op een perceel met een klik beschikbaar is. Dit omgevingsplan wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rijssen-Holten, Provincie Overijssel, IDGIS, commissie m.e.r.,  alle betrokken partners uit de klankbordgroep en iedereen die heeft meegedacht in het ontwerpproces.

https://www.eventtouch.eu/rijkswaterstaat/Eenvoudigbetertrofee2017/nav14618

TrofeeEen vitaal Markdal

Het realiseren van een duurzaam en vitaal Markdal ten zuiden van Breda, op het grondgebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Breda , met als startpunt het realiseren van ruim honderd hectare van het NatuurNetwerk Brabant ( EHS) in samenhang met maatregelen voor de Kader Richtlijn Water i.c. een vrij meanderende Mark, met volop ruimte voor passende recreatie en agrarische bedrijvigheid. Vanaf het begin wordt gewerkt in de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de twee gemeenten, Provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta op basis van overeenkomsten. Leveren deze instanties medewerkers in het werkteam van de stichting, de vereniging levert meer dan 6000 uur per jaar aan inzet van vrijwilligers.

https://www.eventtouch.eu/rijkswaterstaat/Eenvoudigbetertrofee2017/nav14619

TrofeePlant je vlag Nijmegen-Waalsprong

Wie in Nijmegen denkt aan loslaten, vrijheid, woondromen waarmaken, regie over hoe je wilt wonen en … wie aan zelfbouw in de Vinexlocatie van Nijmegen De Waalsprong denkt, kan niet meer om ‘Plant je vlag’ heen. Vossenpels is dé plek waar circa tweehonderd bouwkavels beschikbaar zijn voor initiatiefrijke ‘doeners’. Ontwerpteam Vossenpels is een samenwerking tussen Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong en de gemeente Nijmegen. Andries Geerse, stedenbouwkundige uit Rotterdam, ontwerpt Vossenpels.

https://www.eventtouch.eu/rijkswaterstaat/Eenvoudigbetertrofee2017/nav14620

Website Aan de slag met de Omgevingswet

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top