Een technische kijk op de Smart Digital Reality

Een technische kijk op de Smart Digital Reality

Doorbreken van complexiteit

Stel je eens voor dat je een digitale kopie van je omgeving hebt waarin je slimme analyses kan uitvoeren en scenario’s kan uitproberen voordat je deze daadwerkelijk implementeert. Zo ontstaat er een digitale versie van de fysieke werkelijkheid, een Smart Digital Reality, die ondersteunt bij de toenemende veranderingen en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Door de redactie

Het is mogelijk om een digitale kopie te maken van een omgeving, waarmee inzicht in de actuele situatie verkregen wordt.

Er wordt steeds meer en vaker gemeten. Hiermee wordt de uitdaging om uit die stroom van meetgegevens de essentie te extraheren en vervolgens op te kunnen sturen, ook steeds groter. Er is een dynamische fusie van gegevens nodig, die gecombineerd de werkelijkheid zo goed mogelijk benadert, ofwel een Smart Digital Reality. Om te begrijpen hoe verschillende sectoren de Smart Digital Reality toepassen in de praktijk, sprak BIGnieuws met Wim Bozelie, technology director bij IMAGEM.

Focusgebieden 
De drie focusgebieden van IMAGEM van de Smart Digital Reality zijn Data Automatisering, Digital Twin en Sturingsinformatie. Deze focusgebieden hebben elk hun eigen unieke oplossingen. Zo geeft Bozelie als voorbeeld hoe Data Automatisering ingezet wordt bij waterschappen: “Door gegevens automatisch te verwerken met behulp van Machine Learning zijn zelfregulerende watersystemen bereikbaar. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft hierbij een hele grote stap gezet met onze technologie.”
De toepassing van Machine Learning biedt waterschappen de mogelijkheid om datagedreven te gaan werken en risicogestuurd beheer te gaan voeren. Niet langer alles controleren, maar gericht beheren en handhaven op basis van een probleemindicatie. Dat zorgt voor een veel effectievere inzet van mensen en middelen, betere verantwoording en snellere reactietijden. De datagedreven schouw is hier een mooi voorbeeld van, zie kader.

Binnen het Digital Twin-concept is IMAGEM samen met een aantal gemeenten aan het onderzoeken wat de voordelen zijn van een 3D digitale stad. Over Sturingsinformatie vertelt Bozelie dat verschillende organisaties locatie-intelligente dashboards draaien die ze zelf ontwikkeld hebben op hun eigen data. Zo kunnen ze op basis van gerichte informatie gegronde beslissingen nemen. Hexagons geospatial technologie heeft binnen ieder gebied technieken en producten beschikbaar voor deze verschillende oplossingen.

Ontwikkeltrajecten
Wanneer de technieken Data Automatisering, Digital Twin en Sturingsinformatie gecombineerd worden, zijn de oplossingen vaak complexer, maar kunnen ze volgens Bozelie van meer toegevoegde waarde zijn: “Dit zijn bijvoorbeeld oplossingen waarbij automatische dataverwerking resulteert in Sturingsinformatie, of waar Sturingsinformatie gekoppeld wordt aan een Digital Twin. Een voorbeeld hiervan is onze 3D Software-as-a-Serviceoplossing SCOPE. Voor de complexe oplossingen waar we het over hebben geldt dat er vaak serieuze ontwikkeltrajecten voor nodig zijn. Wij proberen deze complexiteit te doorbreken door de geospatial-technieken van Hexagon te combineren.”

SCOPE is een datagedreven geografische dashboard met sturingsinformatie, gevisualiseerd in een digitale leefomgeving in 3D.

Simpele interfaces
De ontwikkeling waar Bozelie het over heeft is sinds een aantal jaren terug te zien in M.App Enterprise. Componenten van producten zoals ERDAS APOLLO, Smart Client, Hexagon Smart M.App, Geospatial Portal, Geomedia, ERDAS IMAGINE zijn nu al beschikbaar in M.App Enterprise. Om de complexiteit daadwerkelijk te doorbreken, zijn er echter simpele interfaces nodig, zodat het niet nodig is om te programmeren. Hier wordt hard aan gewerkt bij Hexagon, zo stelt Bozelie: “Een goed voorbeeld is de ‘Feature Analyzer’. Dat is een tool om dashboards te maken met Sturinginformatie.

Een ander voorbeeld is de ‘Spatial Workshop’, waarmee complexe dataverwerkingsmodellen simpel te maken zijn. Met de komst van het Luciad-portfolio, is ook 3D in het M.App Enterprise-platform te vinden. Met een simpele interface zoals ‘Feature Analyzer’ is het nu mogelijk om dashboards in 3D te bouwen op basis van eigen data. Door de oplossingen van Data Automatisering, de Digital Twin en de Sturingsinformatie op te leveren en te combineren, willen we bij IMAGEM ervoor zorgen dat er in korte tijd snelle stappen in de Smart Digital Reality kunnen worden bereikt.”

Website Imagem

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top