Eén platform om effecten beleid uitstootgassen te monitoren

Eén platform om effecten beleid uitstootgassen te monitoren

Boerenprotesten, de bouwsector, maximumsnelheid op de snelweg. Als er iets het nieuws domineerde eind 2019 dan waren het wel de stikstofmaatregelen.

Voor elke aanpassing die het kabinet bekendmaakte, was er een groep die het er niet mee eens was.

Het leek meer te gaan om de problemen op de korte termijn, zoals de protesten, dan het algemene doel: een verbeterde luchtkwaliteit voor leefbaarheid en natuur.

Hoe schoon is de lucht nu in Nederland? Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn ‘de berekende concentraties van stikstofdioxide en fijnstof in bijna heel Nederland in 2018 onder de Europese grenswaarden.’

De grote, drukke steden, zoals Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hebben een groot aandeel in de uitstoot. Dit kan leiden tot het inademen van onreine lucht en stijgende temperaturen.

Toch zal de gemiddelde fijnstofconcentratie waar de bevolking aan blootstaat afnemen, maar hoe snel is nog onduidelijk. Dit is een vooruitgang voor de luchtkwaliteit, maar het niet weten van de snelheid van de afname is een gemis.

 

Het is van belang om de veranderingen in luchtkwaliteit te monitoren en om waardevolle data te verzamelen om de impact van beleidsvormen te meten.

IMAGEM ontwerpt dashboards op basis van Smart M.Apps  technologie, zodat gemeentes zelf eenvoudig de luchtkwaliteit van hun gebied kunnen monitoren.

Op een interactief dashboard wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt en kan de data geanalyseerd worden.

Gemeentes kunnen zien waar er meer uitstoot is of op welk tijdstip de uitstoot op zijn hoogst is. Zo kunnen besluitvormers het beleid aan of toepassen om uiteindelijk te streven naar een betere leefomgeving voor de burgers.

Auteur: Tieme de Jonge 

Website Imagem

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top