Een nieuwe BIM-workflow voor ingenieurs

Een nieuwe BIM-workflow voor ingenieurs

SCIA lanceert twee samenwerkingsproducten

 

Jarenlange ervaring heeft me geleerd dat, ongeacht hoe ingewikkeld of eenvoudig bouwprojecten zijn, ze moeilijk te beheren blijven, omdat het de samenwerking en inspanning vergt van alle BIM-deelnemers aan de workflow. Architecten, tekenaars en ingenieurs moeten voortdurend gegevens uitwisselen om de beste resultaten te leveren. De workflows zijn vaak inefficiënt, tijdrovend en silogericht. Deze starre en onsamenhangende workflows veroorzaken daarbij de ongewenste duplicatie van modellen, ontwerpconflicten en bovendien inefficiëntie en frustratie aan zowel de architectonische als de technische kant van de medaille.

Door Hilde Sevens

Met Integrated Design Solution kunnen architecten en ingenieurs met één team aan één enkel model werken.

Veel ingenieurs die BIM al op een geavanceerd niveau gebruiken, zijn gefrustreerd door incompatibele software en de problemen bij het uitwisselen van informatie tussen verschillende softwaresystemen. Interoperabiliteit tussen softwareoplossingen is van oudsher een uitdaging, vooral in de AEC-industrie, waar ontwerpers bij elk project weer met andere partijen moeten werken. Om de gewenste veranderingen mogelijk te maken, is het cruciaal om constructeurs volledig in de BIM-workflows te betrekken en zo de kans op fouten te verminderen. Daarom moeten we het belang erkennen van het verbeteren van de technische workflows en naadloze uitwisseling creëren van gegevens en informatie tussen 3D structurele en analysemodellen. Met de releases van SCIA AutoConverter en Integrated Design, speelt SCIA hierop in en biedt het oplossingen voor elke BIM-workflow, van het federatieve tot het geïntegreerde model, ongeacht welke tools een organisatie gebruikt en of het nu een multidisciplinair ontwerpbureau of een ingenieursbureau betreft.

Gegevens uitwisselen
Zelf ben ik ervan overtuigd dat de toekomst van BIM er een is waarbij software het mogelijk maakt om naadloos gegevens uit te wisselen, de projecttijd kan verkorten, fouten kan verminderen en de teams in staat stelt om betere beslissingen te nemen. Dit resulteert op zijn beurt in een verlaging van de kosten en natuurlijk op bedrijfsniveau een zichtbaar verhoogde ROI. De softwareontwikkeling bij SCIA de afgelopen jaren heeft geleid tot een tweetal producten die ingenieurs echt opnemen in de algehele BIM-workflow en de kloof overbruggen tussen het structurele en het analysemodel. Begin juni hebben we SCIA AutoConverter gelanceerd, in samenwerking met Allplan Bimplus, waarmee de conversie van een 3D-constructiemodel van elke CAD-software naar een nauwkeurig analysemodel wordt geautomatiseerd. Een ander samenwerkingsproduct is de Integrated Design Solution, die in juli is uitgebracht in samenwerking met Graphisoft, waarmee architecten en ingenieurs met één team aan één enkel model kunnen werken.

SCIA AutoConverter is geschikt om constructiemodellen vanuit elk 3D-pakket te converteren tot analysemodellen.

BIM-workflows
SCIA streeft ernaar een voorloper te zijn in BIM. Met de recente ontwikkeling van de beide producten nemen we dan ook het voortouw bij het veranderen van de BIM-workflows voor ingenieurs, door samenwerkinweg in de hele BIM-workflow mogelijk te maken voor elke oplossing en elke werkwijze.

Website SCIA

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top