Koppeling van modellen ‘Bouw’ en ‘Ondergrond’

Koppeling van modellen ‘Bouw’ en ‘Ondergrond’

In samenwerking met Geodan voert het programmabureau BRO een aantal Proof of Concepts (PoC’s) uit om aan te tonen hoe een geologisch model van de ondergrond gekoppeld kan worden aan een BouwInformatieModel (BIM). 


Het idee hierachter is dat als de ondergrond integraal kan worden meegenomen in een bouwontwerp, de risico’s die de ondergrond met zich meebrengt beter in kaart kan worden gebracht en deze vervolgens beter beheerst kunnen worden. Een betere beheersing van de risico’s kan weer resulteren in minder faalkosten.

geodangeodanbro2

Casus Westfrisiaweg (N23)
Voor de eerste Proof of Concept is als een willekeurige casus de Westfrisiaweg (N23). Dit betreft een provinciaal wegverbeteringsproject tussen Hoorn en Enkhuizen. Voor deze eerste Proof of Concept is het geologische 3D-model van de ondergrond GeoTOP onder een fictief BIM-model gezet, het verband tussen de heipalen en de bodemopbouw goed zichtbaar gemaakt is. Juist tijdens de periode waarin dit Proof of Concept werd aangemaakt, bleek bij de echte realisatie van het project stilval te ontstaan vanwege inklinkingsproblematiek van de ondergrond. In het BRO 3D-model zijn de veenlagen in die ondiepe ondergrond goed herkenbaar. Naast de integratie van deze twee modellen zijn in deze Proof of Concept ook een aantal boringen, sonderingen en grondwaterputten geïntegreerd en is gebruik gemaakt van het AHN, luchtfoto’s, BAG, kadastraalregister, bomenregister en de WION. 

https://www.youtube.com/watch?v=VrWwA7-9Iho

https://bro.pleio.nl

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top