Dynamisch 3D model voor Gemeente Den Haag

Dynamisch 3D model voor Gemeente Den Haag

Voor de gemeente Den Haag heeft Geodan in een proof of concept een dynamisch 3D model van bedrijventerrein De Binckhorst ontwikkeld. Om tijdrovende procedures te voorkomen wordt slim gebruik gemaakt van nieuwe technologie: dankzij het dynamisch 3D model is het mogelijk in een paar muisklikken helderheid te krijgen over de inpassing van een nieuw project in de omgeving en bestaande regelgeving. Zo krijgen initiatiefnemers tijdens de ontwerpfase direct de impact van hun scenario’s in beeld.

Steeds meer partijen maken plannen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en economische groei van de stad. De gemeente Den Haag wil het voor die partijen én voor zichzelf makkelijker maken om de haalbaarheid en impact van die plannen te checken. Zij visualiseren hun toekomstvisie in onderstaand filmpje.

In deze demo  van een interactieve slimme 3D omgeving stelt de gemeente alle relevante gegevens waarover zij beschikt ter beschikking. Geodan verrijkte deze data met alle open data die over Den Haag te vinden is. Zoals het bomenbestand, de fijnstofverspreiding, de huidige verkeersdrukte, enz. Bijzonder is dat de impact van ruimtelijke plannen kan worden gevisualiseerd met behulp van simulaties die bij Geodan in ontwikkeling zijn.

Impact en haalbaarheid van ruimtelijke plannen direct in beeld

Geodan ging voor de schaduw_den haaggemeente Den Haag aan de slag met als pilot bedrijventerrein De Binckhorst. In het model kan men 12 verschillende ontwikkelscenario’s voor dit terrein real-time visualiseren. Bovendien komt naar keuze de impact van die scenario’s op verschillende omgevingsfactoren direct in beeld: het model kan in 3D de te verwachten toename in de concentratie fijnstof visualiseren, de toename van de geluidsintensiteit als gevolg van toegenomen verkeersintensiteit, en de schaduw die de toekomstige gebouwen zullen werpen. Ook toont het model het aantal bomen dat als gevolg van het gekozen scenario sneuvelt en de mate van vervuiling waarmee je als projectontwikkelaar op die specifieke locatie rekening moet houden.

Nu dit dynamisch 3D model als proof of concept zijn waarde bewezen heeft, gaat Geodan dit model verder ontwikkelen. In de toekomst kunnen ook de wettelijk vastgestelde kaders aan deze slimme virtuele 3D omgeving worden toegevoegd en rekent het model op basis van location intelligence real-time uit of bij het voorgestelde scenario in enig opzicht limieten worden overschreden.

Website Geodan

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top