Drone-Kaart: De No-Fly Zones In Kaart Gebracht

Drone-Kaart: De No-Fly Zones In Kaart Gebracht

Vliegen met een drone is niet overal toegestaan. Zo mag u bijvoorbeeld niet vliegen in de buurt van een vliegveld.

Het Kadaster heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Luchtverkeersleiding Nederland de no-fly zones in kaart gebracht.

Recreatief vliegen

Deze kaart geldt voor recreatief vliegen met drones en is ter informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De regels waaraan vliegers zich moet houden (Wet luchtvaart (artikel 5.3) en Regeling modelvliegen) staan op: rijksoverheid.nl/drones. Enkele voorbeelden uit de regeling zijn: alleen bij daglicht en tot een maximale hoogte van 120 meter; niet boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, wegen, spoorlijnen, industrie- en havengebieden; drones verlenen voorrang aan vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen, vrije ballonnen en luchtschepen; binnen laagvlieggebieden moet er iemand meekijken om u te waarschuwen voor luchtvaartuigen.

Gevaren en bezwaren

In het algemeen geldt dat het verboden is op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dat daardoor personen of zaken in gevaar (kunnen) worden gebracht.

Er kan altijd sprake zijn van tijdelijke verboden/beperkte gebieden in verband met bijvoorbeeld een evenement. Voor ongecontroleerde luchthavens geldt dat vluchten binnen een afstand van 3 kilometer zijn toegestaan, mits geen bezwaar bestaat bij de exploitant van de luchthaven. Ook kan sprake zijn van gebieden die tijdelijk en uitzonderlijk worden gebruikt voor de start en landing van luchtvaartuigen; vliegen binnen een afstand van 3 kilometer is toegestaan mits er geen bezwaar is bij de exploitant van dat terrein.

Website Drone no-fly zones

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top