Drie workshops | Open Data in Business

Drie workshops | Open Data in Business

In samenwerking met het ministerie van EZ en op initiatief van het Doorbraakproject Open Geodata organiseert brancheorganisatie GeoBusiness Nederland in september 2016 drie regionale workshops ‘Open Data in Business’.

Deze workshops zijn een vervolg op een workshop die in april werd georganiseerd in samenwerking met de Provincie Zuid Holland, Imagem en Swis. Tijdens de workshops wordt niet gezocht naar een ‘killer-app’ met open data – maar wordt gepoogd inzicht te krijgen in het gebruik van open data in bedrijfsprocessen en producten en de economische meerwaarde van open data.

De volgende doelstellingen zijn geformuleerd: de workshops zullen bijdragen aan een beter inzicht in het gebruik van open data in bedrijfsprocessen en producten en de economische meerwaarde van open data. Er zal kennisuitwisseling zijn tussen aanbieders en gebruikers van open data op regionaal niveau. De centrale overheden worden gestimuleerd en geholpen om data te ontsluiten en beschikbaar te maken. De voorbeelden van ‘Open Data in Business’ zullen significant bijdragen aan de onderbouwing van nut en noodzaak van een nationaal open data beleid. Er kunnen maximaal dertig deelnemers meedoen per workshop

Zuid Nederland

‘Nieuwe toepassingen met open data’, 6 september 2016 van 12.30 tot 17.00 uur, GeoFort – Nieuwe Steeg 74, 4171 KG Herwijnen. Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het GeoFort, met presentaties van onder andere: Erik Meerburg (Geo Academie) en Nico Schaefers (GeoNext)

Noord Nederland

‘360 graden visie op open data’, 8 september 2016 van 12.30 tot 17.00 uur, Centrum voor Informatie Technologie (CIT) Rijksuniversiteit Groningen – Nettelbosje 1 (Smitsborg) 9747 AJ Groningen. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, met presentaties van onder andere: Peter Millenaar (Provincie Groningen), Jan Reitsma (Sensor City Assen), Rijksuniversiteit Groningen (Govert Schoof), Rho Adviseurs (Dick Takkebos) en MUG (Hans Hainje)

Midden Nederland

‘Open data en de Energie transitie’, 15 september 2016 van 12.30 tot 17.00 uur, Alliander – Dijkgraaf 4, 6921 RL Duiven. Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Alliander, met presentaties van onder andere: Pieter van der Ploeg (Alliander) en Marianne Linde (Geodan)

Website GeoBusiness Nederland

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top