Drie kennisorganisaties werken samen aan datastandaarden

Drie kennisorganisaties werken samen aan datastandaarden

Data en informatie spelen een steeds belangrijkere rol bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Kennisorganisaties CROW, Stichting RIONED en Norminstituut Bomen slaan de handen ineen en ondertekenden vrijdag 10 november een samenwerkingsovereenkomst.

 

Samen gaan ze aan de slag om hun datastandaarden voor respectievelijk rioleringen, bomen en beheer openbare ruimte met elkaar in overeenstemming te brengen en te verbinden.

Deze samenwerking is een belangrijke volgende stap naar soepele informatie-uitwisseling voor een doelmatig beheer en inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en verouderende infrastructuur.

Van links naar rechts: Pieter Litjens (CROW), Hilde Niezen (Stichting RIONED) en Marc Meijer (Norminstituut Bomen). Bron foto: Rob Voss Fotografie

Samen kennis ontwikkelen
CROW, Stichting RIONED en Norminstituut Bomen zijn kenniscentra die elk voor hun eigen domein afgelopen jaren al mooie stappen hebben gezet. CROW heeft met het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) een sterke basis gelegd waarmee overheden de kenmerken en locaties van alle objecten in de buitenruimte kunnen vastleggen in hun beheersoftware. Stichting RIONED en Norminstituut Bomen faciliteren met hun sectorale datastandaarden belangrijke toepassingen in het stedelijk waterbeheer (riolering) respectievelijk boombeheer, zoals aanleg, inspecties en onderhoud.

Programma BORIUS
De nieuwe samenwerking is onderdeel van het Programma BORIUS, dat staat voor Beheer Openbare Ruimte Informatie- en UitwisselStandaarden. Het initiatief van Stichting RIONED en CROW zorgt voor nieuwe en integrale toepassingen, betere implementatie en onderlinge afstemming. Zodat overheden in staat zijn data beter te verzamelen, vast te leggen, uit te wisselen, te analyseren en te publiceren. Marktpartijen kunnen dankzij de betere standaarden innovatieve tools en services leveren.

De drie kennisorganisaties zijn tevreden met deze start van de samenwerking. Zo dragen ze vanuit hun eigen expertise bij aan één gezamenlijk doel: datastandaarden vastleggen en beschikbaar stellen voor de beheerders van de openbare ruimte.

Website CROW
Website Stichting RIONED
Website Norminstituut Bomen

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top