Twee dagen GeoDesign Summit in Delft

Twee dagen GeoDesign Summit in Delft

Dat Geodesign een steeds belangrijkere rol speelt in het plannings- en ontwerpproces van onze steden en wereld, bewijst de alweer vierde Geodesign Summit op 1 en 2 november 2016.

Het door Esri, Geodan, TU Delft en VU georganiseerde event vindt dit jaar plaats in Delft en heeft als thema ‘Intercontinental Geodesign’. Architecten, planners, ontwerpers, geografen en landschapsarchitecten uit verschillende landen zullen in Delft samen komen, maar vooral samen werken. Geodesign is namelijk een ideale methode om interdisciplinair samen te werken en hét instrument voor ‘collaborative planning’.

Verbind wetenschap en creativiteit

Geodesign verbindt de wetenschappelijke (GIS) en creatieve wereld, en zorgt – samen met de lokale gebruikers – voor het beste plan, inrichting en gebruik van de leefomgeving. Een werkwijze die hard nodig is voor het gezamenlijk aangaan van mondiale uitdagingen als klimaatverandering of overbevolking. Naast bijdragen van directeuren Henk Scholten en Marianne Linde aan de summit, organiseert Geodan op 31 oktober een tweetal interessante pre-conference workshops.

Beauty and the Brains

‘Deelnemers maken op een interactieve manier kennis met de praktische toepassingen van geodesign-principes’, zegt Marianne Linde, zelf betrokken bij de workshop: Beauty and the Brains: Urban redevelopment with easy use geodesign tools. ‘Door bijvoorbeeld zelf aan de slag te gaan met Phoenix, onze touchtable applicatie, ervaren deelnemers de kracht en het gebruikersgemak van Geodesign-tools voor bijvoorbeeld stedelijke (her)ontwikkeling en planvorming.’  De case-study van de energietransitie in Den Haag staat centraal bij de discussie over uiteenlopende ruimtelijke vraagstukken.

Slimme legostenen

In de tweede workshop is er aandacht voor Minecraft. “Het integreren van échte data in virtuele en speelbare versies van de werkelijkheid is handig en stimulerend bij het oplossen van ruimtelijke vraagstukken”, zegt Eduardo Dias van Geodan. “Dat bewijst onze Geocraft-oplossing in steeds meer klaslokalen van het middelbaar onderwijs. In deze workshop laten we zien hoe Minecraft ruimtelijke ideeën en plannen zichtbaar en toegankelijk maakt over de grenzen, en vakgebieden heen. Ideaal voor het stimuleren van burgerparticipatie.” De lokale gebruiker staat in Geodesign centraal. “Met Minecraft en onze geodesign-tools kan die niet alleen meepraten over plannen, hij kan zich ook heel makkelijk ‘geografisch uitdrukken”, aldus Dias.

Website GeoDesign Summit Europe 2016

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top