Drie belastingsamenwerkingen kiezen voor KNOOP

Drie belastingsamenwerkingen kiezen voor KNOOP

Drie regionale belastingkantoren hebben zich bij KNOOP aangesloten: Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), Regionale Belasting Groep (RBG) en Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

Met KNOOP wordt één verbinding naar het knooppunt gelegd om gegevens uit meerdere basisregistraties te ontsluiten. Relevante gegevens zijn hiermee veel sneller beschikbaar voor de medewerkers. Bovendien kunnen tegenstrijdigheden in de gegevens eerder opgemerkt, opgelost en teruggemeld worden. Bovenstaande punten helpen de belastingsamenwerkingen uiteindelijk om burgers en bedrijven sneller en beter van dienst te kunnen zijn.

Wie vertegenwoordigt wie?
De drie aangesloten kantoren vertegenwoordigen meerdere lokale overheden. Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) vertegenwoordigt acht gemeenten en een hoogheemraadschap. Regionale Belasting Groep (RBG). De RBG vertegenwoordigt twee hoogheemraadschappen en drie gemeenten. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) is een samenwerkingsverband van twintig gemeenten, een waterschap en de regionale afvaldienst.

Over KNOOP
KNOOP is een knooppunt voor objectgegevens ontwikkeld door gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand. KNOOP ontsluit onder andere data uit de basisregistraties BAG, WOZ, BRK, HR en BGT. De gegevens worden op diverse manieren ter beschikking gesteld, onder meer via webservices, een portaal, berichtenverkeer en/of extracten.

Verhoging kwaliteit gegevens in het stelsel
Als onderdeel van de samenwerking met KNOOP heeft het gebruiksvriendelijk melden van fouten in de gegevens een hoge prioriteit. Waar mogelijk en waar nodig, worden deze zogenaamde terugmeldingen doorgezet naar de bronhouders of beheerders van Landelijke Voorzieningen. Het is belangrijk dat dit op een gebruiksvriendelijke manier kan, zodat de kwaliteit van gegevens in het stelsel van basisregistraties verder verhoogd wordt. Om hierbij een ‘vliegende start’ te maken, komt een aantal kwaliteitsrapportages beschikbaar waarmee alvast mogelijke fouten in de gegevens gesignaleerd worden.

Structurele kwaliteitsverbetering
Pieter van Teeffelen (directeur DataLand), vat de initiatieven samen: “Wat ik zo mooi vind aan deze drie overeenkomsten is dat ze alle drie voortkomen uit dezelfde wens, namelijk om effectiever en efficiënter voor hun achterban te kunnen werken”. Henk Sigmond (directeur RBG) zegt in een door DataLand uitgestuurd bericht: “Wij rekenen op een structurele kwaliteitsverbetering van onze interne processen en daarmee op een verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven door relevante gegevens in één oogopslag beschikbaar te hebben en vroegtijdig fouten te signaleren.”. Directeur BghU Arnold Geytenbeek voegt daar aan toe: “We hebben al ervaring met KNOOP en kijken ernaar uit om KNOOP nu ook in te gaan zetten voor de specifieke issues die spelen bij het belastingproces.” “We zien deze samenwerking met het gemeentelijk knooppunt als een strategische stap voor een efficiënt en optimaal beheer van onze gegevens. Vandaar dat we meteen invulling geven aan de samenwerking door ook zitting te nemen in de gebruikersraad”, zo besluit Robin Heij MBA (directeur SVHW).

http://dataland.nl/onze-diensten/knoop

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top