Directeur Jacqueline Meerkerk verlaat BIM Loket

Directeur Jacqueline Meerkerk verlaat BIM Loket

Jacqueline Meerkerk stopt eind oktober als directeur van het Bouw Informatie Management (BIM) Loket. De leiding van de Stichting BIM Loket wordt overgenomen door een nog te benoemen interim directeur.

 

Jacqueline Meerkerk

De directiewissel komt op een moment waarop de focus van het BIM Loket verschuift naar de opschaling van Bouw Informatie Management toepassingen. Meerkerk werkte sinds 2015 aan de ontwikkeling en toepassing van open BIM-standaarden in de bouwsector. Daaruit is het BIM Loket ontstaan als ‘clubhuis’ waarbij de hele bouwketen betrokken is.

Jacqueline Meerkerk is vanaf de oprichting in 2015 bij BIM Loket betrokken. Eerst als kwartiermaakster bij meerdere kennisinstellingen rond informatisering in de bouwsector. Uit die samenwerking ontstond BIM Loket, dat uitgroeide tot een uniek publiek-privaat platform om bouwinformatiemanagement standaarden te implementeren. Het BIM Loket is nu een kennisplatform en netwerkorganisatie dat meerdere sectorbrede informatiseringsprojecten voor de toepassing van BIM-standaarden coördineert, zoals de ILS Configurator.

Meerkerk acht na zes jaar de tijd rijp voor nieuw leiderschap. De afgelopen jaren lag de focus op het creëren van vertrouwen om open BIM-standaarden te omarmen. Die focus verschuift nu naar bredere implementatie vanuit het nu beschikbare fundament aan standaarden en kennis. Meerkerk: “Ik ben trots op wat BIM Loket heeft bereikt. We hebben vanuit een hecht team met onze partners een internationaal gezien unieke samenwerking opgebouwd tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Inmiddels hebben we 2500 ‘koplopers’ actief betrokken in het kennisnetwerk en is ook de langere termijn financiering voor BIM Loket geregeld. Daarmee is het nu tijd om plaats te maken voor anderen.”

Bestuursvoorzitter Roger Tan bedankt Meerkerk voor haar werk. “Jacqueline heeft een huzarenstuk verricht om het belang van open BIM-standaarden in de bouw op de agenda te krijgen. Door haar inzet is inhoudelijke samenwerking rond standaardisatie in de bouw een realiteit. Zij heeft met initiatieven als de D-Day en de DigiDare Award het belang van ketensamenwerking aangetoond. En deze samenwerking ook in de Bouwagenda verankerd, bijvoorbeeld met haar bijdrage aan digiGO, de digitaliseringsdeal tussen overheid, brancheorganisaties, installatiebedrijven en toeleverende industrie.”

Het bestuur van BIM Loket richt zich op de realisatie van de meerjarenvisie 2023. Speerpunten daarin zijn de verdere uitbouw van het BIM-netwerk en het versnellen van de toepassing van Bouw Informatie Management in de hele bouwketen. Over enkele weken benoemt het bestuur een interim directeur, zodat er voldoende tijd is om de werving van de directeur voor de volgende fase vorm te geven.

Website BIM Loket

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top