Digitaliseringsdeal in de maak tussen grote opdrachtgevers en bouwers

Digitaliseringsdeal in de maak tussen grote opdrachtgevers en bouwers

Stakeholders in de bouwsector vanuit onder meer de Bouwagenda, de ministeries van EZK en BZK, het Rijksvastgoedbedrijf, de BIR, ProRail, Geonovum, BIM Loket, Bouwend Nederland en Uneto-VNI/BIM Loket sturen aan op een digitaliseringsdeal voor de bouwsector. 

Een paneldiscussie tijdens de BIM Loket Kennisdag 2017 was de aanleiding voor een vervolgoverleg tussen de BouwInformatieRaad, BIM Loket en Bouwagenda op 29 januari 2018 op De Bouwcampus.

Duw aan de trein geven
Bernard Wientjes (voorzitter Taskforce Bouwagenda) schetste de rol van de Bouwagenda als “de rails leggen en een eerste duw aan de trein geven, zodat die gaat rijden”. De bouw moet een slag maken zoals die in andere sectoren (vliegtuigbouw, autoindustrie) al gemaakt is. Om de productiesnelheid te verhogen en circulair bouwen mogelijk te maken, is versnelling in digitalisering en informatisering cruciaal. Dat kan alleen met een “coalition of the willing”, een groep die samen het voortouw neemt, en die zich eigenaar voor de uitvoering voelt.

Stakeholders
Bij het overleg was het voltallige Kennisdagpanel aanwezig: Bernard Wientjes en Richard Mulder (Bouwagenda), Jeroen Heijs (ministerie EZK), Ruud van Rossem (ministerie BZK), Richard Tieskens (Rijksvastgoedbedrijf/BIR), John Voppen (ProRail), Ronald van Aggelen (Root BV/BIR), Rob van de Velde (Geonovum/ partner BIM Loket), Henk Homberg (Bouwend Nederland), Jan Al (Uneto-VNI/BIM Loket), Jacqueline Meerkerk (BIM Loket), Anne-Roos van der Elst (BAM, side-kick), aangevuld met Cees Brandsen ( RWS /BIR / BIM Loket).

Digitale (BIM) volwassenheid
De aanwezigen besloten de handschoen op te nemen en toe te werken naar een “Digitaliseringsdeal”. De grote opdrachtgevers spreken daarin een road-map af om samen met de markt te komen tot digitale (BIM) volwassenheid. Daarbij hoort een eenduidige uitvraag door de opdrachtgevers, op basis van open standaarden. De markt zal zichzelf moeten opleggen om alleen nog digitaal te werken, vanaf een bepaalde datum en volgens een bepaalde manier. Er zijn afspraken nodig over eigenaarschap van data, en mogelijkheden voor publieke deling en hergebruik van data. En over verdere implementatie (opleiding, doorontwikkeling) van de digitale infrastructuur met een centrale regie. Het streven is om uiterlijk op 1 juli 2018 deze Digitaliseringsdeal te tekenen.

Bron: BIM Loket

Website BIM Loket

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top