Digitalisering omgevingsvisie Gemeente Zwartewaterland

Digitalisering omgevingsvisie Gemeente Zwartewaterland

In opdracht van de Gemeente Zwartewaterland heeft MUG Ingenieursbureau de omgevingsvisie gedigitaliseerd in het najaar van 2021. De digitale kaart geeft informatie over de ontwikkelingen en projecten per thema en gebied van de gemeente.

Gemeente Zwartewaterland is verdeeld in vijf deelgebieden: de kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis, het buitengebied en de kleine kern Kamperzeedijk. MUG Ingenieursbureau bouwde met behulp van ArcGIS een kaart waarin de omgevingsvisie van de gemeente per gebied de ambities, ontwikkelingen en keuzes samenkomen. Via de digitale kaart zijn onder meer de thema’s cultuur, economie, klimaat, onderwijs en wonen inzichtelijk binnen de omgevingsvisie. Dit maakt het voor inwoners en organisaties bijvoorbeeld mogelijk om informatie te ontsluiten of om te bepalen of een project binnen de kaders van de gemeente past. De digitale omgevingsvisie is voor de gemeente een aantrekkelijke en toegankelijke manier om de visie blijvend goed onder de aandacht te brengen.

MUG Ingenieursbureau is gespecialiseerd in data- en geo-vraagstukken en kan overheden ondersteunen bij het op orde brengen (en houden) van data. Binnen de kaders van de Omgevingswet kunnen zij toepasbare informatieproducten ontwikkelen. Ook ‘zachte data’ uit omgevingsvergunningen, beleidsstukken en visies kunnen zij omzetten naar dataproducten, zodat dit toegankelijk is via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

Website MUG Ingenieursbureau

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top