Digitaliseren kun je leren

Digitaliseren kun je leren

Transformatie in het onderwijs

Covid-19 heeft elke markt onder druk gezet om zowel meer als sneller te digitaliseren. Met als thema ‘digitaliseren kun je leren’ zoomde Stumico met Civilion, Avans Hogeschool, HAN en de vakgroep Civiele Bouw van Bouwend Nederland in op de digitale transformatie binnen het onderwijs. Een hybride evenement bij het opleidingsinstituut voor de civiele bouw Civilion in ’s-Hertogenbosch, met een live expertpanel en virtueel deelnemende Stumico-leden en andere geïnteresseerden. Lees hier een impressie van de besproken ontwikkelingen, ervaringen en paneldiscussie.

Door de redactie

Martin Piersma deelt het resultaat van het onderzoek dat hij met Joran Wijkstra (uiterst links) heeft uitgevoerd: de Nederlandse bouw kan 7 miljard euro besparen aan faalkosten.

‘Digitaliseren kun je leren’ begon met een introductie van de panelleden Paulus Eckhardt, directeur digital tranformation & innovation bij Ballast Nedam, Willem Peter Huijssoon, ontwerpleider bij Dura Vermeer en hoofddocent uitvoeringstechnologie aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN), Frank Fiers, directeur van Civilion, en Averell van den Bos, directeur van TheServiceConcept.com. TheServiceConcept is gespecialiseerd in het ontwikkelen van augmented en virtual reality (AR/VR)-applicaties om onder andere in de bouwsector de faalkosten te helpen reduceren. Volgens Van den Bos lijkt de automobielindustrie misschien voorop te lopen op AR/VR-gebied, maar investeert de bouwsector er ook al flink in. Frank Fiers is een groot voorstander van papierloos digitaal werken, vanwege de mogelijke efficiencyverbeteringen en het verkleinen van de foutkans. Maar ook voor het opleiden van de digitale millenniumgeneratie. Willem Peter Huijssoon vertelde over de ontwikkeling van een digital-twinmodel door bouwcombinatie ‘De Groene Boog’, voor het ontwerpen en bouwen van een CO2-neutrale tunnel in een nieuw tracédeel van de A16. Daarmee hebben zij in de ontwerp- en werkvoorbereidingsfasen onder andere verschillende scenario’s gesimuleerd om alle tunnelsystemen te testen.

Faalkosten reduceren
Martin Piersma en Joran Wijkstra zijn aan de HAN afgestudeerd op de toepasbaarheid van innovaties voor de informatieoverdracht in complexe faseringen. Daarvan hebben zij de mogelijkheden onderzocht bij het reconstructieproject voor de drukste en grootste kruising van Noord-Nederland, het Julianaplein in Groningen. Wijkstra vertelde dat ze de efficiëntie van informatieoverdracht wilden verbeteren door met minder informatie meer kennis te genereren en zowel het digitaliseren als integraal samenwerken verder te ontwikkelen. Na een vierfasenaanpak van ontmoeten, ontdekken, organiseren en ontwikkelen, kwamen de afstudeerders tot de conclusie dat met de combinatie van 4D en het gebruik van een HoloLens de informatieoverdracht tussen werkvoorbereiders en uitvoerders flink te verbeteren is.
Piersma en Wijkstra lanceerden na hun presentatie de stelling dat een faalkostenpercentage van 15 procent te reduceren moet zijn naar 5 procent om als aannemer te kunnen blijven bestaan. Op de totale Nederlandse bouwproductie van ruim 70 miljard euro kan dat dus 7 miljard opleveren. Vasthouden aan bestaande processen en een angst om te investeren in innovaties zijn volgens het panel de grootste drempels om meer en sneller te digitaliseren. Bouwteams faciliteren om met innovaties makkelijker te werken, helpt die drempels te overwinnen.

‘Digitaliseren kun je leren’ werd uitgevoerd als hybride evenement: de leden van het expertpanel gingen live in gesprek met elkaar en de deelnemers waren virtueel aanwezig.

Minor BIM
Avans Hogeschool-docenten Maarten Rutten en Henk Massink vertelden hoe studenten zich voorbereiden op Industry 4.0 in de bouw- en infrasector. Bij Avans is het klassikale computeronderwijs al een aantal jaren aan het verschuiven naar ‘blended learning’. Dat is een hybride onderwijsaanpak waarbij klassikale lesmethoden worden gecombineerd met online video’s en sociale tools als LinkedIn Learning.
Avans Hogeschool biedt vierdejaarsstudenten de kans een minor BIM van een half jaar te volgen, om zich te specialiseren tot BIM-modelleur, -coördinator of een andere organiserende rol. Deze minor bestaat voor een dag in de week uit het kennismaken met verschillende BIM-tools, een dag per week les krijgen in en werken aan veertien BIM-thema’s en drie dagen meewerken binnen een bedrijf. Daarvoor werkt Avans Hogeschool nauw samen met een groot aantal aannemers, ingenieursbureaus en toeleveringsbedrijven. Aan het einde van de minor maken alle studenten een filmpje over de tools die ze hebben verkend en toegepast, om de opgedane kennis en ervaring te kunnen beoordelen. Een spin-off resultaat hiervan is dat al die filmpjes als extra materiaal beschikbaar zijn voor volgende groepen minor-BIM-studenten.

Paneldiscussie
Als laatste onderdeel van het Stumico-event bij Civilion discussieerden de panelleden over drie stellingen gerelateerd aan de minor BIM. Als eerste: de minor BIM van Avans sluit perfect aan op de behoeften van het bedrijfsleven. De brug die wordt geslagen tussen digitaliseren in het onderwijs en de bouwpraktijk met veelgebruikte tools is volgens alle panelleden een belangrijke toegevoegde waarde van deze minor. De tweede stelling was meer een uitnodiging, namelijk BIM-experts uit het bedrijfsleven moeten meer aanwezig zijn binnen het onderwijs. Uit de paneldiscussie bleek dat er al veel samenwerkingen zijn waarin behalve het delen van kennis ook het ontwikkelen van BIM-tools en -bibliotheken centraal staan.
Met een laatste stelling wilden Rutten en Massink van de panelleden weten of zij denken dat er over drie jaar al op elk bouwproject met AR/VR-wearables door het ontwerp wordt rondgelopen. Van den Bos van TheServiceConcept.com is daarvan overtuigd gezien de al herhaaldelijk aangetoonde mogelijke efficiencyverbeteringen en foutreductie, zeker als het onderwijs en onderzoeken het gebruik van wearables blijven stimuleren. Er is bij veel organisaties nog wel een verandering in mindset en rollen nodig om digitaliseren de nieuwe standaard te laten worden voor innovatie in de bouw- en infrasector.

Website Stumico

Website Civilion

Website Avans Hogeschool

Website HAN

Website Bouwend Nederland

Website Theserviceconcept.com

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top