Data inwinnen voor Digital Twin Liendert

Data inwinnen voor Digital Twin Liendert

In gesprek met Carl Lankveld, Projectleider Geo & Mobile Mapping bij Geomaat.

In het project werkt Geomaat samen met AeroVision, Gemeente Amersfoort, RIVM, NEO, StrateGis, HydroLogic en Stichting Future City om de toepasbaarheid van Digital Twins te toetsen en verder te ontwikkelen, om zo meer inzicht te krijgen voor de inrichting van de openbare ruimte. De data inwinning is onderdeel van het project Liendert Interactieve Visuele Ervaring (LIVE). De Europese Unie draagt bij aan de financiering van het project via het Kansen voor West II programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Wij zijn begonnen met het inwinnen van data van de wijk Liendert in Amersfoort. In een periode van vier weken afhankelijk van de weersomstandigheden zal de drone van Eyefly vliegen en onze Streetmapper rijden om de meest nauwkeurige data in te winnen. 

Mobile Mapping + Drone Mapping
Voor dit project combineren wij onze expertises Mobile Mapping met de expertise Drone Mapping van ons zusterbedrijf Eyefly. Hierdoor winnen wij big data in waarmee een uiterst nauwkeurige Digital Twin gerealiseerd kan worden. De drone is namelijk voorzien van een 100 megapixelcamera, hiermee creëren we het hoogst haalbare detail- en nauwkeurigheidsniveau.

De Digital Twin
Wij winnen data in voor de realisatie van de Digital Twin van de wijk Liendert. Door het aan elkaar rekenen van Streetmapper- en drone data ontstaat er een totaalbeeld van de wijk die ingeladen en gemodelleerd wordt in een 3D-omgeving. Het doel is dat dat uit dit totaalbeeld allerlei inzichten gehaald kunnen worden, inzichten zoals: hoe is een nieuwbouwplan in te passen (dit is niet het geval in Liendert, maar daar kan een Digital Twin wel voor gebruikt worden), wat is de impact van aanpassingen in de openbare ruimte zoals het plaatsen of weghalen van een boom. En ook inzicht in de afvoer van regenwater bij een grote regenbui.

Waarom Liendert?
De Amersfoortse wijk Liendert is het ideale fieldlab voor dit project, omdat de wijk de komende jaren heringericht wordt en de ontwikkelde producten en diensten hierdoor in de praktijk getest worden.

Een ander voordeel is dat alle vijf bedrijven die hieraan werken gevestigd zijn in Amersfoort én Amersfoort profileert zich als Geo-stad. Ook is de gemeente Amersfoort bij dit project betrokken. Deze cocktail plus dat de wijk vernieuwd wordt maakt het de perfecte proeftuin voor het ontwikkelen van 3D-stadsmodellen.

En verder?
Wanneer blijkt dat het project in Liendert succesvol is, dan zal eenzelfde soort projectmatige aanpak ook in andere steden ingezet worden. Dit omdat de komende jaren steden voor grote maatschappelijke opgaven staan: een groeiend tekort aan woonruimte, de energietransitie vraagt om een radicale overgang naar een samenleving die haar energie uit duurzame bronnen haalt, en ook zullen steden door klimaatverandering vaker geconfronteerd worden met periodes van extreme hitte, droogte en neerslag. Ook loopt in veel steden het mobiliteitssysteem tegen haar grenzen aan. Wat al deze opgaven gemeen hebben is dat zij grote gevolgen hebben op de ruimtelijke ordening en leefomgeving.

Het resultaat van dit project is een Digital Twin. De realisatie van een Digital Twin (een digitale tweeling) van een stad of wijk maakt dat de overheid scenario’s makkelijker kan opstellen en vergelijken, dit levert beslisinformatie op. Dit zorgt voor een efficiënter besluit- en uitvoeringsproces bij overheden.

Website Geomaat

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top