digiGO slaat een brug tussen Geo en BIM

digiGO slaat een brug tussen Geo en BIM

Het programma digiGO onder aansturing van de Bouw Digitaliserings Raad (BDR) is opgezet om uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie binnen de bouw, installatie en industrie te verbeteren en stimuleren.

 

Daarin worden initiatieven vanuit de markt beoordeeld en gesubsidieerd. Eén van die projecten is “3DGeoBIM”. De bedoeling daarvan is BIMmers in brede zin (gebouwen en infra) het gemakkelijker te maken om 3D Geodata te gebruiken bij hun werk. Nu zijn de data van Kadaster of TU Delft nog vooral voor de geo-community geschikt. We willen dat er meer formats komen die passen bij de engineering wereld.

Er zijn daarom 3 bijeenkomsten met de dataleveranciers gepland. De ‘ronde tafelgesprekken’ met Kadaster, TU Delft en Waterschapshuis vinden plaats op respectievelijk 13 oktober, 17 november en 15 december.

Wie deelneemt aan de rondetafels heeft direct invloed en bepaalt mee hoe de 3D geodataproducten in de toekomst geschikt worden gemaakt voor de bouwwereld. Voordat het zover is, werken we samen aan het opstellen van best practices, ook wel kenniskaarten genoemd, die beschrijven hoe de bestaande formats het best worden gebruikt.

Let wel: het gaat hier niet om de ‘platte’ 2D geodata, maar specifiek over 3D, dus 3D gebouwen of 3D hoogte-informatie. Die zijn interessant voor veel BIMmers, maar lastig te gebruiken.

Website digiGO

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top