digiGO lanceert versie 1.0 van het Digitaal Stelsel voor Gebouwde Omgeving

digiGO lanceert versie 1.0 van het Digitaal Stelsel voor Gebouwde Omgeving

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) is klaar voor gebruik: op 18 juni wordt versie 1.0 van het afsprakenstelsel gelanceerd en wordt het DSGO officieel overgedragen aan de markt voor adoptie.

Hiermee is een veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot digitale informatie vanuit de hele keten in de Ontwerp- Bouw- en Technieksector een flinke stap dichterbij. De energietransitie, de circulaire economie, verstedelijking, mobiliteit, digitalisering, vergrijzing: het zijn stuk voor stuk grote thema’s met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. Ook voor de Ontwerp- Bouw- en Technieksector (OBT-sector). Het afsprakenstelsel draagt bij aan het oplossen van deze maatschappelijke uitdagingen door veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data vanuit de bron in de hele keten mogelijk te maken.

Wat is het DSGO?
Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) biedt een set van uniforme afspraken. Het is een zogenoemd federatief ecosysteem, waarbij data niet bij één centrale organisatie ondergebracht wordt, maar vanuit de bron, via datadiensten, gedeeld wordt. En hoe meer datadiensten zich met elkaar verbinden, hoe meer en beter data door de hele OBT-keten kan gaan stromen en waarde oplevert voor verschillende partijen. Met uniforme afspraken om data te delen kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de OBT-sector toegang geven en krijgen tot (nieuwe) informatie. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld sneller en efficiënter samenwerken.

Commitment van marktpartijen
In nauwe samenwerking met marktpartijen is het afsprakenstelsel de afgelopen 2,5 jaar gerealiseerd.

DSGO Programmadirecteur Marijn van Dijk: “Draagvlak uit de hele OBT sector met daarin opdrachtgevers en opdrachtnemers, is van groot belang voor geslaagde adoptie van het stelsel.
Daarom zijn we blij dat steeds meer partijen uit de sector de DSGO Ambassadeursverklaring ondertekenen. Uiteindelijk bepaalt de markt het succes van het digitale stelsel.”

Met de ondertekening van de DSGO Ambassadeursverklaring bekrachtigen partijen dat zij volgens het afsprakenstelsel data delen en daar zelf met concrete beleidskeuzes en projecten aan bijdragen. Bovendien dragen deze partijen hiermee ook bij aan het hogere doel van het digitale stelsel: het versnellen van digitale ketensamenwerking en daarmee het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken.

Reacties van ambassadeurs
Hans Loonen, CIO van het Rijksvastgoedbedrijf is een belangrijke opdrachtgever met 4000 gebouwen in Nederland: “Als RVB staan we voor een enorme transformatieopgave in de OBT-sector. Om daar de juiste oplossingen voor te vinden, moeten we verder willen kijken dan onze eigen ‘silo’; we moeten dezelfde digitale taal gaan spreken. En daar gaat het DSGO bij helpen.”

Roeland Allewijn, Chief Data Officer Rijkswaterstaat is als opdrachtgever verantwoordelijk voor onze infrastructuur: “Rijkswaterstaat heeft uitgesproken dat we echt voor het DSGO willen gaan. Maar daarbij is nog meer commitment nodig van andere partijen. We moeten als gehele sector het DSGO gaan implementeren. Laten we er met z’n allen voor gaan!”

Hoe pas je DSGO toe?
Deelnemende partijen kunnen straks hun data vanuit hun eigen datadienst gaan aanbieden via het DSGO. Om datadienstaanbieder te kunnen worden, moet je vijf stappen doorlopen. Welke dit zijn en hoe je dit aan moet pakken, is te lezen in het DSGO datadienst stappenplan op digiGO website. Deelnemers aan het federatief ecosysteem hebben inspraak in de governance, georganiseerd via de beheerorganisatie van het DSGO.

Website Digigo

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top