EU project over oceanen en volksgezondheid met Deltares en RIVM

EU project over oceanen en volksgezondheid met Deltares en RIVM

De Europese Unie investeert 2 miljoen euro in een nieuw project dat de complexe verbanden tussen oceanen, volksgezondheid en welbevinden onderzoekt. Dit project, genaamd SOPHIE (Seas, Oceans and Public Health in Europe) wordt gefinancierd uit het programma Horizon 2020. SOPHIE start in december 2017 en duurt 2,5 jaar. Deltares en RIVM werken hierin samen aan innovatieve oplossingen en toekomstscenario’s.

Academici, midden- en kleinbedrijf en overheid trekken samen op
Het project SOPHIE brengt verschillende werelden bij elkaar. Deskundigen op het gebied van mariene ecologie en waterkwaliteit werken samen met de medische wereld en deskundigen op het gebied van volksgezondheid.  De academische wereld trekt samen op met belanghebbenden uit het midden- en kleinbedrijf en de overheid.  Daarmee is er ook voldoende expertise aan boord voor ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid.

Risico’s verkleinen, volksgezondheid en welbevinden verbeteren
Deltares en RIVM trekken gezamenlijk het onderdeel ‘Innovatieve oplossingen en toekomstscenario’s. Hiervoor worden innovatieve oplossingen geïnventariseerd, gedemonstreerd en geëvalueerd om de positieve effecten van de zee op de volksgezondheid te verbeteren en de mogelijke risico’s van het leven of recreëren te verminderen. Anouk Blauw,  projectleider bij Deltares, zegt hierover; ‘Veel mensen weten wel dat milieuvervuiling in het algemeen slecht is voor je gezondheid, maar in de praktijk is er weinig bekend over hoe milieubeleid op zee dan uitwerkt op de volksgezondheid. Door dit in samenhang te bekijken heb je kans op én gezondere mensen én gezondere zeeën.’

Professor Lora Fleming, Directeur van het European Centre for Environment & Human Health, leidt het onderzoek binnen SOPHIE en vindt dat de start van het project precies op tijd komt: “De afgelopen 10 jaar zien we een groeiende verzameling bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het zeemilieu en de volksgezondheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Toch hadden we tot nu toe geen consequente en gecoördineerde aanpak voor het verder ontwikkelen van deze bevindingen en het opstellen van een beleid op basis van de resultaten. SOPHIE stelt ons eindelijk in staat dit te doen, aangezien het een platform is waarbinnen verschillende partijen samen kunnen werken en duurzame interacties ontstaan binnen het kustgebied.”

www.deltares.nl
www.rivm.nl

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top