Delen van kennis en ideeën helpt de branche vooruit

Delen van kennis en ideeën helpt de branche vooruit

Samenwerking HB Adviesbureau en NedGraphics (Cadac Group)

Wie sneller, beter en efficiënter wil werken, moet daar vaak het nodige extra werk in steken. Zo ging het ook bij HB Adviesbureau, waar goed is nagedacht over het optimaliseren van de CAD-gerelateerde werkprocessen binnen de organisatie. Binnen het bureau zijn hiervoor concrete functionaliteiten ontwikkeld, waarbij het besef ontstond dat deze ook voor andere organisaties in de branche waardevol zouden kunnen zijn. De directie van HB Adviesbureau besloot daarom op zoek te gaan naar een marktpartij die de functionaliteiten wilde opnemen in een bestaande applicatie en kwam daarbij terecht bij NedGraphics. 

Door Lambert-Jan Koops

Michel van der Hulst (l), werkvoorbereider en Autodesk-productbeheerder bij HB Adviesbureau en Ruud Zonneveld, directeur van dit bedrijf.

HB Adviesbureau is gespecialiseerd in de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en een verantwoord gebruik van de bodem. Hierbij pakt het bureau de projecten zo compleet mogelijk op en is het van voortraject tot en met de realisatie en nazorg betrokken bij de plannen, of het nu gaat om bodemonderzoek en -sanering, woningbouw, de (her)ontwikkeling van (binnen)stedelijke gebieden, de boven- en ondergrondse infrastructuur of om inrichting van openbare gebieden en recreatie- en sportterreinen. Dit allemaal voor opdrachtgevers zoals gemeenten, milieudiensten, provincies, rijksdiensten en waterschappen, maar ook projectontwikkelaars, bouw- en aannemingsbedrijven en woningbouwverenigingen.

De focus van HB Adviesbureau ligt echter vooral op ontwerp- en engineeringswerkzaamheden voor de gemeentelijke infrastructuur, zo vertelt Ruud Zonneveld, directeur van het bureau. “Wij maken voor de uitvoering van de ontwerp- en engineeringswerkzaamheden gebruik van Autodesk- en Bentley-software. Vanaf de start van ons bureau 28 jaar geleden zijn wij altijd Autodesk-georiënteerd geweest en hebben in het verleden bij diverse partijen de bijbehorende producten en diensten afgenomen. De afgelopen tien jaar werken we echter vooral samen met NedGraphics en omdat we een goede relatie hebben met deze partij leek het ons ook logisch om eens met hen te overleggen over de integratie van de door ons ontwikkelde functies in de door hen geleverde software.”

Softwaregeschiedenis 
De intern bij HB Adviesbureau ontwikkelde functionaliteiten zijn in beheer bij Michel van der Hulst, werkvoorbereider en ook Autodesk-productbeheerder binnen het bureau. Hij vertelt over de softwaregeschiedenis binnen het bureau: “Op het moment dat HB Adviesbureau ging werken met AutoCAD hebben mijn voorgangers een tekenstandaard geïntroduceerd en tegelijk ook maatwerksoftware geschreven om deze standaard te ondersteunen. Die standaard en bijbehorende software hebben we binnen ons bureau zo´n twintig jaar in de lucht gehouden. Door de opkomst van de NLCS en de visie hierachter, is vier jaar geleden besloten om over te stappen op de NLCS-standaard. Deze is geïntegreerd in onze werkwijze en de eigen software is hierop aangepast. De keuze om de eigen software te gebruiken was omdat we functionaliteiten misten in de NedGraphics-applicaties NedInfra Tekenen Plus en NedInfra Geo, die weliswaar heel goed het gebruik van de NLCS ondersteunen en bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden voor een open-source-koppeling met PDOK, om maar eens iets te noemen, iets wat onze functionaliteiten weer niet kunnen.”

De ideeën van HB Adviesbureau en de daaruit ontwikkelde functies worden stapsgewijs opgenomen in NedInfra Tekenen Plus en NedInfra Geo.

Omdat Van der Hulst en zijn collega’s duidelijk voor ogen hadden wat ze wilden, meldden ze zich bij NedGraphics met de vraag of ze ook input konden geven voor de ontwikkeling van de functies binnen de NedInfra-oplossingen. Van der Hulst geeft een concreet voorbeeld: “Het is bij ons werk belangrijk dat we snel kunnen schakelen tussen diverse weergaven van een ontwerp. Het aanmaken van lagen en het plaatsen van symbolen volgens de NLCS was direct goed mogelijk in de software, maar juist het wisselen tussen onder- en bovengrondse weergaven was voor ons ook essentieel en dat was daarmee iets waarvoor we graag een functie terug wilden zien.

Het zijn typisch die kleine, extra tekenhandigheidjes die de dagelijkse werkzaamheden versnellen en vereenvoudigen, met het gebruik van de NLCS als uitgangspunt. Naast het kunnen wisselen tussen weergaven, ging het bijvoorbeeld om het snel aan en uit kunnen zetten van hoofdgroepen en het omzetten van tekeningen in de gewenste PDF’s met bijbehorende metadata. Dat zijn heel concrete functies die het werk voor ons bureau een stuk makkelijker maken en waarvan we denken dat ze ook voor andere eindgebruikers binnen onze branche zeer nuttig zijn.”

Generieke functies
Nadat er verschillende besprekingen hebben plaatsgevonden tussen de technisch specialisten van HB Adviesbureau en NedGraphics, werd besloten om de ideeën van HB Adviesbureau en de daaruit ontwikkelde functies stapsgewijs op te nemen in NedInfra Tekenen Plus en NedInfra Geo. Een van de mensen die daarbij betrokken is, is Nick Kerkhof, productmanager BIM & Infra bij NedGraphics. Hij benadrukt dat de functies die in overleg met HB Adviesbureau worden ontwikkeld, als generieke functionaliteit beschikbaar komen. “We zijn duidelijk niet bezig met maatwerk voor een specifieke partij, maar gebruiken de input om de software voor al onze gebruikers te verbeteren. De wensen en ideeën van HB Adviesbureau worden op een dusdanige manier geïmplementeerd zodat ze breed inzetbaar zijn, juist omdat dit bureau zo goed heeft nagedacht over het werkproces en daarin ook echt voorloopt op andere partijen.”

Zonneveld reageert op de woorden van Kerkhof: “Het valt me op dat verschillende organisaties net lijken te zijn gestart met NLCS, terwijl de standaard toch al een tijd geleden gelanceerd is. Natuurlijk is het overstappen op een nieuwe standaard wel even lastig, maar wanneer dat eenmaal gedaan is, komt een organisatie al snel in een versnellingsfase terecht waarin processen sneller, beter en duidelijker lopen. Met HB Adviesbureau zitten we momenteel in die fase en op basis van onze ervaringen kan ik het ook echt iedereen aanraden.”

Anticiperen op 3D
Naast het concreet toevoegen van functionaliteit aan NedInfra Tekenen Plus en NedInfra Geo, denkt Zonneveld dat de samenwerking tussen HB Adviesbureau en NedGraphics ook van belang is voor de ontwikkelingen op een wat hoger niveau. “Het lijkt erop dat we met de branche steeds meer aan een 3D-werkwijze toe zijn en dat is dan ook iets waar we op moeten anticiperen met behulp van onze samenwerking. Wij kunnen bij NedGraphics aangeven wat er nodig zal zijn op dit gebied en waar de prioriteiten liggen, zodat zij ook op dit gebied software kunnen leveren die aansluit bij de behoefte van de eindgebruikers.”

De functies die NedGraphics in overleg met HB Adviesbureau ontwikkelt komen als generieke functionaliteit beschikbaar in de software.

Van der Hulst vult zijn directeur aan: “Het werken in 3D is een beetje een ingewikkeld verhaal op dit moment. Autodesk heeft met Civil 3D bijvoorbeeld een prima 3D-product, maar dat is met name geschikt voor grote infraprojecten zoals snelwegen. Voor binnenstedelijke projecten is het minder geschikt, omdat het daarvoor heel veel tijd kost om een model op te zetten. In zo’n geval wordt een project al snel veel duurder en dan is de keuze snel gemaakt om het niet in 3D te doen, ondanks de voordelen die het kan bieden. Wij experimenteren zelf door pilotprojecten te doen en zo onze opdrachtgevers de meerwaarde te laten zien. Hier wordt dan altijd zeer positief op gereageerd.”

Een van de voordelen van het werken in 3D is natuurlijk dat het meer tot de verbeelding spreekt en beter te begrijpen is. Zeker in de communicatie met derden, zo stelt Alex Witlox, accountmanager BIM en Infra bij NedGraphics. “We zien met name bij commerciële trajecten en bij het presenteren van gemeentelijke plannen door bijvoorbeeld wethouders aan bewoners dat de meerwaarde van 3D duidelijk voelbaar is. Wanneer een project al in 3D is gedaan, is daar dus direct winst te halen, omdat het model voor de visualisatie al klaar is. Het is jammer dat dit bij binnenstedelijke projecten momenteel nog niet opweegt tegen de investering in de ontwerpfase, maar ik denk dat dit op middellange termijn zeker zal veranderen, ook met het oog op de ontwikkeling van de digitale tweelingen van steden, waarbij 3D toch ook een belangrijke rol zal spelen. Wat dat betreft ben ik het ook zeker eens met de opmerking dat we daar nu al op moeten anticiperen en dat onze samenwerking met HB Adviesbureau daarbij een zeer nuttige rol kan spelen.”

Kennis delen
Alhoewel 3D belangrijk genoeg is als onderwerp, zijn er ook nog genoeg andere zaken die de komende tijd binnen het samenwerkingsverband tussen HB Adviesbureau en NedGraphics een rol zullen spelen. Met enige regelmaat komen de vertegenwoordigers van beide bedrijven bijeen om de volgende stappen te bespreken, maar ook daarbuiten is er contact. Zo trekken beide partijen ook regelmatig samen op in de landelijke NLCS Expertcommissie. Van der Hulst: “In deze commissie zetten we samen hele goede stappen, waarbij we vooral ook oog hebben voor de dagelijkse praktijk. Ons onderlinge overleg helpt daarbij, want we weten allebei al wat we willen en kunnen zo dan ook een actieve rol spelen in deze organisatie. Ik denk dat HB Adviesbureau en NedGraphics dan ook een nuttige bijdrage leveren aan het nog beter maken van de NLCS.”

NedInfra Tekenen Plus en NedInfra Geo ondersteunen beide het gebruik van de NLCS.

Naast de ondersteuning van de ontwikkeling van de NLCS is HB Adviesbureau ook nog bezig met het opzetten van de HB Academy, waarbinnen het bedrijf de door de jaren heen opgebouwde kennis wil delen met derden. Een idee dat daarmee enigszins in het verlengde ligt van de NLCS-samenwerking met NedGraphics, waarbij immers ook kennis wordt gedeeld. Het verschil is alleen dat de opzet van de HB Academy breder is, zo legt Zonneveld uit. “We willen daarin niet alleen kennis delen over werkprocessen en het gebruik van functies en techniek, maar bijvoorbeeld ook over soft skills. Binnen deze Academy moet echt alles te leren zijn wat er nodig is om goed te functioneren in onze branche.” Uit de plannen van Zonneveld blijkt duidelijk dat HB Adviesbureau niet bang is om kennis te delen.

“We denken dat het niet willen delen van kennis een wat achterhaald idee is, wat niet meer past in deze tijd”, licht Zonneveld toe. “Partijen die krampachtig hun kennis beschermen, vergeten dat het juist heel nuttig kan zijn. Wie kennis deelt, kan bijvoorbeeld veel makkelijker de eigen ideeën en plannen toetsen en deze daarmee veel sneller ontwikkelen. Wat dat betreft lijkt het delen van kennis wel wat op de open-sourcegedachte: wie wat deelt, krijgt er ook wat voor terug. Vandaar dat ik erg enthousiast ben over de plannen voor onze Academy. Momenteel proberen we er dan ook handen en voeten aan te geven en uiteraard bespreken we de mogelijkheid of we ook daarin met NedGraphics kunnen optrekken.”

Website HB Adviesbureau 

Website NedGraphics | Cadac Group

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top