De Virtuele Geleidelijn

De Virtuele Geleidelijn

Voor blinden en slechtzienden is zelfstandig reizen soms een hele uitdaging. Daar kan echter verandering in komen met een virtuele geleidelijn, een navigatiesysteem in de vorm van een handzaam apparaat waarmee slechtzienden en blinden lopend hun weg kunnen vinden.

De virtuele geleidelijn is een toekomstige applicatie die blinden en slechtzienden met bruikbare informatie ondersteunt om van A naar B te reizen. Met behulp van duidelijke signalen en realtime instructies is de virtuele geleidelijn als het ware een gids die met je meeloopt. De virtuele geleidelijn informeert tijdig en grijpt alleen in wanneer het nodig is.

Drie functies

Dit navigatiemiddel heeft drie functies nodig: het moet de omgeving tot in detail kennen, het moet een route kunnen uitstippelen (ook bijvoorbeeld om obstakels heen) en het hulpmiddel moet precies weten op welke locatie de gebruiker is. Deze drie elementen moeten verwerkt worden in een draagbaar navigatiemiddel dat met behulp van duidelijke signalen en realtime instructies als een gids meeloopt met de gebruiker.

Het Kadaster in FabCity

De virtuele geleidelijn moet nog doorontwikkeld worden. Om deze innovatie op gang te helpen is er een publieksruimte ingericht op de tijdelijke FabCity Campus in Amsterdam, een initiatief van Europe By People. Op deze locatie biedt het Kadaster informatie aan. Daarnaast is het ook de bedoeling om potentiële samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden voor dit project met elkaar in contact te brengen en ermee aan de slag te gaan. Het Kadaster wil het vliegwiel zijn voor een verdere ontwikkeling van de virtuele geleidelijn. Op dit moment is een stichting in oprichting voor de virtuele geleidelijn. Het Comité van Aanbeveling voor de virtuele geleidelijn stichting bestaat uit een drietal personen in maatschappelijke sleutelposities die dit project een warm hart toedragen. Jellie Tiemersma, lid en voorzitter van Commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek Bartiméus en directeur/eigenaar Personal Too, Peter van Uhm, ambassadeur stichting Hulphond Nederland, Nederlandse generaal buiten dienst, tussen 2008 en 2012 Commandant der Strijdkrachten en Godfried Barnasconi, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis, daarvoor lid van de Raad van Bestuur van het Kadaster.

Achtergrond virtuele geleidelijn

Aan de basis van het idee van de virtuele geleidelijn staan enkele studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij werden uitgedaagd een nieuwe techniek te bedenken. De studenten zochten samenwerking met Geodan, Bartiméus en het Kadaster. Zo ontstond het idee voor een draagbaar navigatiemiddel dat de blinde langs een virtuele geleidelijn voert.

https://www.virtuelegeleidelijn.org/

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top