De vele wegen naar een 3D-stadsmodel

De vele wegen naar een 3D-stadsmodel

Deel 4: de mens en het model

In dit laatste deel wil ik mij richten op u, de mens. Want net als bij elke innovatie draait het bij het 3D-stadsmodel uiteindelijk om de manier waarop deze wordt ingezet door de eindgebruiker en dus om de mens binnen het systeem.

Door Jan Blaauboer

Actoren verrichten Acties en die leiden tot Assets.

 

Al eerder heb ik geageerd tegen het te pas en te onpas gebruiken van het woord smart. In mijn ogen kunnen alleen levende wezens smart zijn, en zit er geen echte intelligentie in dode dingen. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat uw smartphone recentelijk nog een proefschrift heeft gepubliceerd. Het is dan ook geen smart voorwerp, maar gewoon een apparaat. Een apparaat met weliswaar handige functies, maar geen echt brein. Datzelfde geldt ook voor het 3D-stadsmodel en ook daarvoor geldt dus dat het niet de software of de gereedschappen zijn die smart moeten zijn, maar u, de gebruiker.
In het verlengde van mijn constatering dat de gebruiker intelligent moet zijn, is het voor mij duidelijk dat het bij het maken en het gebruik van een 3D-stadsmodel niet primair gaat om techniek en standaarden. Wie pragmatiek hoog in het vaandel heeft staan, zal inzien dat er voldoende technische mogelijkheden zijn om een 3D-stadsmodel te bouwen en te onderhouden. Het enige wat ervoor nodig is, is een intelligente gebruiker, die begrijpt dat hij en zijn organisatie er belang bij hebben en het 3D-stadsmodel ook echt wil! En vergeef mij mijn wellicht wat negatieve visie, maar ik heb de indruk dat wij in Nederland niet echt willen.

Circulaire economie
Waarom ben ik zo negatief over het Nederlandse willen? Dat illustreer ik graag met een voorbeeld uit de praktijk en dat is de opzet van de circulaire economie. Zelf ben ik geen echt milieumens, maar ik geloof wel echt in een circulaire economie. Voor mij is het opzetten van deze economie ook interessanter en belangrijker dan het beperken van CO2-uitstoot… Ik weet het, het is een controversieel standpunt. Waarom heb ik dat dan toch ingenomen? Om te beginnen omdat ik dat simpelweg zo vind, maar daarnaast ook, en dat is eigenlijk nog belangrijker, omdat ik stelling wil nemen en tot actie over wil gaan en zie hoe dit kan met betrekking tot het circulaire principe. Met name de bereidheid om tot actie over te gaan is in mijn ogen de ontbrekende schakel.
Als er een nieuwe ontwikkeling komt, bijvoorbeeld circulair bouwen, dan stort de BV Nederland zich op het oprichten van commissies en het schrijven van rapporten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de moeilijkheden van deze nieuwe aanpak. Er wordt vergaderd en er verschijnen tussenrapporten, nota´s en eindverslagen tot de hele bureaucratische molen is doorlopen. Uiteindelijk worden er dan conclusies getrokken die soms zo ontzettend voor de hand liggen dat deze ook wel op dag één hadden kunnen worden geformuleerd… En zo zijn we voor je het weet twee jaar verder en is er eigenlijk nog steeds niets gebeurd. En dat terwijl we ook meteen al hadden kunnen beginnen met circulair bouwen.

Missiewerk
Als u gelooft dat uw organisatie voordeel kan halen uit een 3D-stadsmodel, ga dan op pad om het ‘ja’ te krijgen. Lobby met medestanders, volg de ontwikkelingen, gebruik omstandigheden en ga over tot actie. Dit is niet makkelijk, want het is missiewerk en dus kost het tijd en energie. Toch is het belangrijk om die te investeren, want innovatie wordt niet gecreëerd in commissies; innovatie wordt gecreëerd door gelovigen: mensen die het licht hebben gezien en geloven in de voordelen van een nieuwe aanpak. Innovatie gebeurt dan ook niet ergens tussen 9 en 5, voor een echte innovator speelt tijd geen rol.
Een tip: als u gelooft in het 3D-stadsmodel en echt wíl innoveren, moet u bij innovatie ook denken aan de verhouding met uw leverancier(s). Als zij echt overtuigd zijn van hun product, of dit nu software of kennis is, zijn zij bereid mede risico te dragen bij uw 3D-stadsmodelproject. Zijn zij ook bereid samen te werken. Bedrijven praten graag over hun klanten in de sfeer van partnerschap. Mooi, maar dit wordt pas realiteit als uw succes hun succes wordt, dan wel en onverhoopt, uw falen hun falen.

Conclusie
Het is makkelijk dit alles op te schrijven, dat weet ik. Het uitvoeren vereist vooral vasthoudendheid. Het kost moeite, tijd en waarschijnlijk ook geld. Het vereist van u dat u ‘nee’ niet accepteert als antwoord. Doorgaan tot het ‘ja’ klinkt is tijdrovend, lastig en soms om wanhopig van te worden. En toch… met betrekking tot de opzet van 3D-stadsmodellen en het invoeren van circulair bouwen gebruik ik graag een uitspraak van een voormalig Amerikaanse president: “Yes we can.” De vraag is alleen: wilt u ook?

Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top