De toekomst van het verkeer op de Paris Motor Show

De toekomst van het verkeer op de Paris Motor Show

Geo-data moeten zorgen voor soepelere veilige overgang naar autonoom rijden

Van 1-16 oktober 2016 vond ´s werelds grootste autoshow plaats: de Paris Motor Show. Meer dan 250 merken wedijverden hier om aandacht met hun nieuwste modellen en prototypes voor de toekomst.

Het is een grote jaarmarkt der ijdelheden, maar ook het platform waar serieus wordt gekeken naar de toekomst van de auto en het verkeer in het algemeen. Daarom was ook HERE als belangrijke leverancier van geo-data voor de automobielbranche vertegenwoordigd.

Kijkje in de toekomst

Als leverancier van geodata houdt HERE zich bezig met het autonome rijden en het gebruik van geo-data om het verkeer beter te laten stromen en veiliger te maken. Op de Paris Motor Show nam het bedrijf alvast een kijkje in de toekomst en stelde de nieuwe generatie real-time datadiensten voor. Het gaat om ’s werelds eerste diensten met real-time sensordata van concurrerende automerken. In eerste instantie zullen de drie Duitse merken Audi, BMW en Mercedes hun data hiervoor leveren. De nieuwe diensten worden via het Open Location Platform ter beschikking gesteld en geven een proefje van wat ons verder in de toekomst te wachten staat. Via het Open Location Platform staan de diensten namelijk niet alleen open voor de klanten van de drie grote Duitse merken, maar voor alle autofabrikanten. Zij hebben de keuze om alleen de diensten af te nemen en hun klanten aan te bieden of ook hun eigen data bij te dragen. Bovendien kunnen producenten van mobiele apparaten en wegbeheerders van alle niveaus gebruikmaken van de nieuwe diensten.

verkeer

Vier nieuwe diensten

In Parijs heeft HERE in totaal vier nieuwe diensten op basis van het Open Location Platform laten zien: HERE Real-Time Traffic, HERE Hazard Warnings, HERE Road Signs en HERE On Street Parking. Voor elk van deze diensten verzamelt en verwerkt HERE eerst de data van individuele voertuigen. Deze data worden dan gecombineerd met eigen locatiediensten en informatie die uit andere auto’s, apparaten en infrastructuurcomponenten is verkregen om vervolgens uitgebreid en in real-time geanalyseerd te worden. Tot slot levert HERE deze geoptimaliseerde, persoonsgerichte en praktisch inzetbare informatie via zijn diensten aan auto’s met internetverbinding. Dit moet uiteindelijk het autorijden veiliger en prettiger maken voor miljarden mensen wereldwijd.

verkeer

Meer en rijkere informatie

HERE Real-Time Traffic is een verbeterde versie van HERE’s huidige diensten en biedt meer en rijkere informatie in een datastroom zonder vertraging. Het geeft waarschuwingen over hard remmen, preciezere informatie over de positie van filevorming (tevens gemeten over een uitgestrekter gebied) en meer gedetailleerde informatie over verkeersstromen (niet langer alleen de hoofdwegen). HERE Hazard Warnings levert bovendien betrouwbare informatie over mogelijk gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld ongevallen en extreme weersomstandigheden zoals gladde wegen en verminderd zicht. Deze informatie is betrouwbaarder en nauwkeuriger dan die van concurrerende diensten dankzij de real-time sensordata van een groot aantal voertuigen. HERE Road Signs levert bijna in real-time, informatie over verkeersborden, inclusief permanente en tijdelijke snelheidslimieten. Dit is niet alleen nuttige informatie voor autobestuurders maar ook voor auto’s met internetverbinding die Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) hebben zoals adaptieve cruise control-systemen. HERE On-Street Parking ten slotte biedt een oplossing van het oude probleem van parkeren in de stad. Deze dienst informeert bestuurders uitgebreid over straten waar parkeren wel of niet (tijdelijk) is toegestaan. Zo kan HERE On-Street Parking voor elke straat voorspellen op welke tijd van de dag parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn en hoeveel tijd nodig is om een geschikte parkeerplaats te vinden. Om deze service mogelijk te maken, combineert HERE de gps- en sensorgegevens van auto’s met internetverbinding met parkeergegevens uit andere bronnen. Dit geeft bestuurders meer inzicht in parkeermogelijkheden langs de weg en biedt een oplossing voor de permanente parkeerproblematiek voor automobilisten en steden.

verkeer

Virtual reality

Deze nieuwe diensten waren voor bezoekers van de Paris Motor Show op de stand van HERE allemaal te ervaren in de vorm van virtual reality; een indrukwekkende demonstratie van de toekomstige mogelijkheden. HERE is van plan om de diensten in de eerste helft van 2017 aan te bieden aan klanten binnen en buiten de auto-industrie. Dat innovatieve oplossingen zoals deze bloednodig zijn, wordt ook bewezen door een recente whitepaper van HERE en SBD Automotive. Hieruit blijkt dat hogere niveaus van voertuigautomatisering in de nabije toekomst voor meer verkeersopstoppingen zullen zorgen, tenzij spelers in de auto-industrie intensiever gaan samenwerken om een naadloze overgang te creëren. Volgens de auteurs zijn er twee belangrijke factoren die zullen bepalen hoe de opkomst van geautomatiseerde voertuigen het ontstaan van verkeersopstoppingen gaan beïnvloeden. De eerste factor betreft het niveau van voertuigautomatisering. De tweede factor houdt de acceptatie van voertuigautomatisering door automobilisten in. Terwijl basisniveaus van automatisering een kleine, positieve invloed kunnen hebben op het verminderen van verkeersopstoppingen, kunnen hogere automatiseringsniveaus juist voor meer verkeersopstoppingen zorgen wanneer weinig automobilisten hier gebruik van maken. De auteurs zijn van mening dat de toename van verkeersopstoppingen tijdens deze overgangsfase kan worden teruggedrongen. Dit is mogelijk wanneer de auto-industrie afstapt van een aanpak waarbij iedere auto alleen verantwoordelijk is voor zichzelf. Er zal een verschuiving plaats moeten vinden naar een intensievere samenwerking tussen zelfrijdende auto’s. Dit vereist formele inspanningen die een einde maken aan losstaande silo’s van informatie en die de uitwisseling van informatie tussen voertuigen, het wegennetwerk en infrastructuur mogelijk maken met gemeentelijke, provinciale en nationale vervoersinstanties.

verkeer

Open voor alle partijen

Het Open Location Platform van HERE en de daarop gebaseerde diensten die open staan voor alle partijen die betrokken zijn bij het ontstaan en beheren van verkeer, zijn dus essentieel om te waarborgen dat (semi-)autonoom rijden ook daadwerkelijk een vooruitgang betekent voor het verkeer en niet juist voor nieuwe problemen gaat zorgen. De belangstelling voor dit vraagstuk was in Parijs op de stand van HERE duidelijk te voelen.

Website HERE

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top