De Controlefabriek

De Controlefabriek

Vanaf 1 januari 2016 is de BGT een feit. Bronhouders zijn nu nu druk bezig om hun grondgebied op de juiste manier in kaart te brengen. Het resultaat wordt in de Landelijke Voorziening opgenomen. Maar voordat een bronhouder hierin komt, bekijkt het Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) eerst of de bestanden voldoen aan de kwaliteitseisen. Het SVB-BGT heeft hiervoor een Controlefabriek ingericht. Gecontroleerd wordt voornamelijk of bronhouders zich aan de regels hebben gehouden die in de instructie voor opbouw en assemblage staan.

Hoe werkt de Controlefabriek

Om de eindstreep te halen is het voor een bronhouder heel belangrijk te weten of hij op de goede weg zit. De controlefabriek bestaat uit drie verschillende controlepoorten, die de bronhouder verder helpen. De eerste poort is de Controleservice van het Kadaster, de tweede poort de controle op juiste toepassing van de assemblageregels (door SVB-BGT) en in de derde poort vindt de controle op correcte inpassing in de Landelijke Voorziening (door BRAVO) plaats. Deze controles gebeuren allemaal bij de initiële levering.

De Controlefabriek draait op volle toeren

Het werkproces is uitgedacht, goede medewerkers zitten aan de knoppen en de benodigde software is beschikbaar … de fabriek draait op volle toeren. Toch zijn er ook storingen in de fabriek. Er ontstaat een wachtrij voor Poort 3: een wachtrij om de Landelijke Voorziening in te gaan.

Wat doet de Controlefabiek?

De wachtrij voor de derde Controlepoort ontstaat doordat bestanden niet eenvoudig en snel door BRAVO lopen. Sommige fouten kunnen niet eerder opgespoord worden. Enkele fouten wel. Vandaar dat er een extra controle is ingebouwd: De pré-BRAVO-LV-analyse. In deze extra controle wordt gekeken of er geen ongeoorloofde overlappen zitten en of het bestand niet te groot van omvang is.

Als er in een deel van het bestand toch een fout gevonden is, worden niet meer alle bestanden van de levering afgekeurd. Er wordt zogenaamd partieel geregistreerd. Daarom is er ook een nieuwe status in BRAVO gecreëerd. Deze nieuwe status ‘Afgerond: Partieel geregistreerd’ treedt op als er in de initiële levering meerdere bestanden zitten, waarvan er minstens 1 goed de LV in gaat en ook minstens 1 fout. Eerder werd deze levering geheel afgekeurd. Nu krijgt de hele levering de status ‘Afgerond: Partieel geregistreerd’. De goede bestanden gaan naar de LV. De foute bestanden worden afgekeurd.

Wat kan de bronhouder doen?

Ook de bronhouder heeft zelf invloed op het sneller doorlopen van De Controlefabriek. Voor een optimale werking van de Controlefabriek wordt geadviseerd bij de initiële levering rekening te houden met de volgende dingen:

  • Maak de initiële levering (mag meerdere bestanden bevatten) niet groter dan 500 Mb. De rekentijd neemt bij grotere bestanden exponentieel toe. Als de bestanden klein gehouden worden, gaat het rekenen sneller en gaan er meer bestanden door BRAVO.
  • Aansluiten op buurbronhouders die al in de LV zitten. Trek een abonnement uit BRAVO  en sluit aan op de actuele situatie.
  • Het is belangrijk dat er een marge aangehouden wordt. Niet blind vertrouwen op de kwaliteit van de eigen levering, maar ook rekening houden met het feit dat ze aan moeten sluiten op de buurbronhouder. Een marge van 20cm is ‘gemiddeld’. Dit voorkomt een hoop onnodige overlaps en gaten.

Website SVB-BGT

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top