De capaciteit van de anderhalvemetersamenleving

De capaciteit van de anderhalvemetersamenleving

Informatie beschikbaar dankzij digital twin van Nederland


De richtlijn is duidelijk: zolang er nog geen vaccin is tegen corona, hoort anderhalve meter afstand de norm te zijn in onze maatschappij. Het handhaven van die afstand heeft echter wel grote consequenties voor de capaciteit van zo´n beetje alle locaties waar mensen plegen samen te komen. Niet alleen theaters, bioscopen en kroegen blijken opeens slechts ruimte te kunnen bieden aan een fractie van de normale hoeveelheid bezoekers, ook terrassen, winkelstraten en parken zitten al snel aan hun limiet. Dankzij de inzet van Nederlandse GIS- en bouwdata is het mogelijk om inzicht te krijgen in de mogelijkheden, en Argaleo bouwde hiervoor dan ook al verschillende tools.

Door Lambert-Jan Koops

Met de digital twin is direct te zien waar bijvoorbeeld de horecapanden in Amsterdam zich bevinden.

Argaleo legt zich toe op het ontwikkelen en benutten van digital twins op basis van Omgevingsserver. Dit is een online digitaal loket voor locatie-gebaseerde data binnen Nederland dat gebruikmaakt van de ruimtelijke open databronnen die de Nederlandse overheid biedt. Dit zijn gegevens uit het stelsel van basisregistraties, zoals de Adressen en Gebouwen, het Handelsregister, de kadastrale percelen en de (grootschalige) topografie. Omgevingsserver maakt daarnaast gebruik van uiteenlopende open overheidsdata, waaronder het Landelijk Register Kinderopvang; CBS demografische data; de Risicokaart; het Register Rijksmonumenten; Ruimtelijke plannen; de Energielabels van woningen en het Antenne-register. Door de combinatie van de data uit al deze bronnen heeft Argaleo een digital twin in handen van Nederland, en door de juiste tools hiervoor te ontwikkelen, is het mogelijk om hier snel specifieke informatie uit te onttrekken die weer kan worden gebruikt voor het nemen van beleidsbeslissingen.
Een van die tools die Argaleo recent heeft toegevoegd aan het productgamma is de social distance tool, waarmee gebruikers inzicht krijgen in de capaciteit van de buitenruimte. “We maken allerlei soorten tools,” legt Jeroen Steenbakkers van Argaleo uit, “maar met de huidige coronacrisis leek ons dit een praktische toepassing die antwoord kan geven op lastige vragen. We hebben immers allemaal de beelden gezien van drukte in parken, rijen voor de bouwmarkt en samenscholing van jongeren, en het is voor autoriteiten soms lastig om te bepalen wat er wel en niet kan. Uiteraard moeten de verantwoordelijke instanties vervolgens nog wel zelf nadenken over het beheer van de instroom, het verblijf en de uitstroom en het beheersen van de maximale aantallen, maar onze tool levert in ieder geval concrete cijfers die als startpunt kunnen dienen voor het opstellen van richtlijnen.”

De berekening van de maximumcapaciteit van een terras gaat uit van het oppervlak en houdt daarbij dus geen rekening met andere factoren die van invloed kunnen zijn.

Terrassen
De social distance tool is beschikbaar in DigiTwin, de 3D-webapplicatie van Argaleo. De gebruiker zoomt hierbij in op het beoogde gebied en tekent een vlak in de 3D-kaart waar hij meer van wil weten. De tool geeft dan zowel de oppervlakte als de capaciteit in aantal personen aan, rekening houdend met de anderhalvemeterregel.
De social distance tool biedt algemene informatie, maar kort nadat deze verscheen, lanceerde Argaleo ook een meer specifieke tool voor terrassen. Dit als reactie op het regeringsbesluit om het gebruik van de Nederlandse terrassen weer toe te staan. “Onze recente tool kan natuurlijk ook de capaciteit van terrassen bepalen, maar geeft de gebruiker bovendien inzicht in de locatie van horecapanden in een bepaald gebied”, zo legt Steenbakkers uit. “Dat laatste is belangrijk omdat niet alleen de grootte van een terras van belang is voor het beleid, maar ook de plek waar deze ligt. De verhouding tussen de terrassen onderling is daarbij een factor, maar ook andere publieke locaties en verkeersstromen.”

Ook voor parken en andere openbaar toegankelijke buitenlocaties is het mogelijk om een maximum aantal bezoekers te bepalen.

Complexere vraagstukken
Met zijn opmerking over factoren die naast de oppervlakte van belang zijn voor de capaciteit van een gebied, of dat nu een terras is of een park, snijdt Steenbakkers een van zijn speerpunten aan: de mogelijkheden die een actuele en nauwkeurige digital twin van Nederland biedt, zijn in zijn ogen welhaast eindeloos.
“We hebben deze tools gemaakt omdat corona en de daarbij behorende anderhalvemetermaatschappij opeens zo belangrijk werden, maar in feite zijn deze capaciteitstools redelijk beperkte oplossingen. De digital twin kan ook helpen bij veel complexere vraagstukken, waar veel meer factoren een rol spelen, zoals bijvoorbeeld bij mobiliteit in de steden het geval is of bij de stikstofdiscussie. Het is daarbij mogelijk om tools te maken die specifiek voor een vraagstuk de juiste gegevens leveren. De provincie Utrecht bijvoorbeeld heeft momenteel veel aandacht voor fietsers en gebruikt dan ook een tool waarmee de analyse van fietsbewegingen mogelijk is.”

Anonieme data
De basisinformatie van de digital twin van Argaleo bestaat uit de openbare gegevens van de BAG, BGT en BRT. Deze worden elke twee weken geactualiseerd, zodat het bestand up-to-date is. Naast de data uit de openbare bronnen, kan een gebruiker daarnaast ook eigen data toevoegen.
Ook bewegingsdata zijn beschikbaar, waarbij Steenbakkers benadrukt dat deze geanonimiseerd worden gebruikt. “De data zijn AVG-proof, zodat dus alleen aantallen worden weergegeven en geen individuele personen of voertuigen. Met de anonieme data is echter ook genoeg te doen, zeker ook met betrekking tot het organiseren van de anderhalvemetersamenleving. De actuele bewegingsdata kunnen bijvoorbeeld laten zien waar de knelpunten zitten in de openbare ruimte en mensen dichter bij elkaar in de buurt komen dan gewenst. Als dit te vaak gebeurt, weten de beleidsmakers dat ze daar moeten ingrijpen. Eventueel zouden dergelijke knelpunten ook kunnen worden gedetecteerd door burgers zelf melding te laten maken van plekken die ze als te krap beschouwen, waarbij meldingen uiteraard ook weer anoniem plaatsvinden. Waar het mij echter om gaat met deze voorbeelden is dat deze de kracht van de digital twin zo duidelijk illustreren: wanneer de basis daarvoor eenmaal gelegd is, is het snel mogelijk om met de juiste tools de informatie te onttrekken die nodig is voor beleidsbepaling bij nieuwe ontwikkelingen.”

Website Argaleo

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top