DataLand help gemeente om hun WOZ-waarden te tonen

DataLand help gemeente om hun WOZ-waarden te tonen

Per 1 oktober 2016 wordt de WOZ-waarde van woningen openbaar. Deze moet dan – ook door burgers – eenvoudig kunnen worden opgevraagd. Hiertoe is een landelijk digitaal loket opgezet. De gegevens voor dat loket komen uit de Landelijke Voorziening WOZ. Op dit moment is circa 25% aangesloten op deze voorziening. Gemeenten die op 1 oktober a.s. niet zijn aangesloten, zijn wel verplicht om hun burgers en andere geïnteresseerden te informeren en zullen dus op andere wijze de WOZ-waarde moeten gaan verstrekken. Gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt DataLand biedt gemeenten een praktische en direct inzetbare oplossing zodat zij per 1 oktober kunnen voldoen aan de wet.

WOZ-portaal via DataLand

Gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand beheert al vele jaren het loket voor organisaties die conform de wet de WOZ-waarde onder strikte voorwaarden mogen inzien, zoals notarissen en banken. Op verzoek van een aantal gemeenten biedt DataLand een oplossing om dit gegeven ook aan burgers en andere geïnteresseerden te tonen. Gemeenten kunnen zo via een verwijzing vanaf hun eigen website geïnteresseerden de gelegenheid geven WOZ-waarden op te zoeken. Gemeenten die hiervoor belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met DataLand.

KNOOP

Het portaal maakt onderdeel uit van KNOOP; het knooppunt voor objectgegevens dat in samenwerking met gemeenten is ontwikkeld. KNOOP ontsluit objectgegevens uit de basisregistraties en fungeert voor gemeenten als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisaties. Daarnaast is het een loket voor ‘plusinformatie’ en maakt het bevragingen over registraties heen mogelijk. Naast de WOZ-gegevens kan KNOOP voor gemeenten ook gegevens uit het Handelsregister (KNOOP HR) en de Basisregistratie Kadaster (KNOOP BRK) ontsluiten.

Website DataLand

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top