Data-uitwisseling sleutel voor optimalisatie bouwproces

Data-uitwisseling sleutel voor optimalisatie bouwproces

Trimble zet in op Constructible, Connected en Content

 

Het is inmiddels alweer meer dan twee jaar geleden dat Trimble de Nederlandse onderneming Stabiplan in de gelederen opnam. De ontwikkelaar van Stabicad maakt inmiddels volwaardig deel uit van de Trimble-familie als onderdeel van de MEP-divisie van Trimble Buildings, en BIGnieuws sprak met Lawrence Smith, general manager van de Trimble MEP Division, over de huidige stand van zaken en de toekomstplannen van Trimble en de rol van Stabiplan op de korte en middellange termijn. 

Door Lambert-Jan Koops

Lawrence Smith, general manager van de Trimble MEP Division:
“Het uitwisselen van informatie is essentieel voor een optimaal bouwproces.”

Bij het bespreken van de visie en toekomstplannen van Trimble is het onmogelijk om het niet te hebben over de drie C’s van Trimble’s Constructible Process: Constructible, Connected en Content-enabled. Het is al enige tijd het devies van het bedrijf dat de workflow in de bouw als geheel moet worden benaderd en dat dit alleen kan wanneer sterk geïntegreerde, moderne technologie wordt ingezet in elke fase van de levenscyclus van een project.
Het zijn dan ook de drie C’s waar Smith als eerste over begint als hem gevraagd wordt naar de visie van Trimble. “Wanneer we de term constructible process gebruiken, hebben we het over de real-time samenwerking van kantoor naar de bouwplaats en terug, met behulp van ontwerpdata uit een constructible model die zo nauwkeurig en compleet zijn dat het digitale ontwerp op tijd en binnen budget kan worden gerealiseerd. We gaan daarbij uit van de manier waarop de bouwers werken in de praktijk, waarbij ze minder problemen hebben naarmate het model beter is. Het constructible model is enerzijds de directe basis van de instructies voor de prefab machines, maar ook van bedrijfsmatige taken als kostenramingen, planningen en de supply chain (de inzet van mensen, materialen en machines).
Een hoge nauwkeurigheid van het model stelt partijen in staat om bijvoorbeeld makkelijk prefab producten in te passen en voorkomt misverstanden en faalkosten. Dat klinkt een beetje als de voordelen van BIM, maar het constructible model gaat verder dan dat en is de basis voor een intelligente workflow omdat het de bouwbaarheid van de gedeelde informatie garandeert.”

Investering in content
Voor de tweede C, de content, geldt dat deze natuurlijk direct gelinkt moet zijn aan het constructible model, maar ook dat deze laagdrempelig beschikbaar moet zijn. Trimble heeft dan ook al fors geïnvesteerd in content. Zoals alle elementen van een fysiek bouwproject samen worden gevoegd, zijn er ook in de digitale wereld miljoenen onderdelen en componenten die samen een gebouwmodel vormen. Trimble biedt miljoenen componenten: van mechanische en e- en w-componenten tot staal en bekistingen.
Smith: “We hebben al een enorme database beschikbaar met in totaal 31 miljoen items waarvan niet alleen de geometrische gegevens beschikbaar zijn, maar ook allerlei omliggende informatie, die met name relevant is voor de projectmanagers binnen de bouw. Die database is zo groot omdat bijna alle betrokkenen een belang hebben bij het beschikbaar maken van de informatie. De eindgebruikers omdat zij daarmee weten waar ze aan toe zijn, de fabrikanten omdat ze door het delen van deze informatie hun producten makkelijker kunnen verkopen en wij als Trimble omdat dit invulling geeft aan de visie die we hebben. Door deze databases leveren we echt de I van BIM en dat doen we in alle regio’s. Voor Nederland is bijvoorbeeld de website www.mepcontent.com beschikbaar, met meer dan 650 duizend uniforme items en dat worden er telkens weer meer. Dat laatste is belangrijk, omdat dit laat zien dat er een duidelijke behoefte is aan een dergelijke dienst.

Uitwisselen essentieel 
Met betrekking tot de derde C in het verhaal van Trimble, die voor Connected staat, denkt Smith vooral aan het slechten van datamuren. Die zijn niet alleen aanwezig tussen de verschillende bedrijven die moeten samenwerken in de bouwketen, maar ook binnen bedrijven zelf, waar sommige medewerkers niet makkelijk de voor hen relevante data kunnen inzien van hun collega’s omdat ze met andere software werken of andere databases gebruiken. Het uitwisselen van informatie is echter essentieel voor een optimaal bouwproces, zo stellen Smith en zijn collega’s, en vandaar ook dat Trimble met de ontwikkeling van Trimble Connect deze uitwisseling mogelijk maakt. “Trimble Connect is ons cloudplatform voor samenwerking en het delen van informatie en verbindt daarbij diverse disciplines met elkaar en stroomlijnt de communicatie: alle betrokken partijen hebben vanaf iedere locatie, op elk gewenst moment toegang tot relevante informatie. Dit kunnen opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, aannemers en onderaannemers zijn, die daarbij elk gebruikmaken van hun eigen software en hardware, of dat nu producten betreft van Trimble of derde partijen. Het platform biedt dan ook native ondersteuning van alle veelgebruikte ontwerpbestanden en bevat natuurlijk ook mogelijkheden voor uitwisseling met behulp van IFC, mocht dat alsnog nodig zijn.

Om de toegang tot projectgegevens zo laagdrempelig mogelijk te maken, zijn deze data via de cloud vanaf elke locatie en op elk gewenst moment in te zien, of de kijker nu een computer, web, tablet of smartphone of Microsoft HoloLens gebruikt.”
Het laatste apparaat dat Smith noemt, is volgens hem een oplossing die steeds vaker gebruikt wordt in de dagelijkse bouwpraktijk. “Aannemers controleren het al opgeleverde werk en de planning van de nog uit te voeren werkzaamheden met behulp van de HoloLens, door op de bouwplaats gebruik te maken van mixed reality. Bij deze techniek wordt het virtuele bouwmodel als het ware over de bestaande omgeving gelegd, zodat heel makkelijk te zien is of de opgeleverde constructie overeenkomt met het ontwerp. Op die manier zijn potentiële problemen te tackelen in de bouwfase nog voordat ze zich manifesteren en daarmee is de toenemende populariteit van de HoloLens dan ook meteen verklaard: een controle met dit apparaat kan heel veel tijd, moeite en geld schelen. Vandaar ook dat we als Trimble XR10 for HoloLens 2 hebben ontwikkeld, een apparaat voor de bouwplaats dat past op een standaard bouwhelm. Dankzij ons partnerschap met Microsoft zitten we bovenop de ontwikkeling van de HoloLens 2 en zijn we direct in staat om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die deze biedt.”

Specifieke gereedschappen
Wanneer de drie C’s van Trimble’s Constructible Process ter sprake komen, gaat het vooral over het grotere plaatje en ondersteuning van de bouw in het algemeen. De visie van het bedrijf is echter alleen uit te voeren als hiervoor goede specifieke gereedschappen beschikbaar zijn, zo stelt Smith, die daarmee een bruggetje maakt naar Stabiplan. “Die overname past in de eerste plaats goed bij onze algemene visie, omdat Stabicad de beste tool is voor de MEP-sector en het ons bouwbrede aanbod van applicaties volledig maakt. Bovendien past Stabicad goed binnen de open workflow in de bouw die ons voor ogen staat. Het is voor mij dan ook niet bepaald verbazingwekkend dat een groeiend aantal Stabicad-gebruikers in Nederland werkt met Trimble Connect, omdat het optimaal delen van data past binnen onze filosofie en die van de Stabicad-gebruikers.”

De drie C’s van Trimble’s Constructible Process zijn Constructible, Connected en Content-enabled.

Website Stabiplan

Website Trimble MEP

Website MEPcontent

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top