Dashboard brengt ‘brede welvaart’ Metropoolregio Amsterdam in kaart

Dashboard brengt ‘brede welvaart’ Metropoolregio Amsterdam in kaart

Welvaart is een begrip dat verschillend kan worden gedefinieerd. Het dashboard Brede Welvaart in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakt het mogelijk om het ‘brede welvaartsniveau’ te bekijken. 

Brede welvaart gaat verder dan alleen de economische vooruitgang gemeten met het bruto binnenlands product. Zo wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, natuur en milieu, onderwijs, sociale zekerheid, veiligheid en zorg. Het dasboard geeft de mogelijkheid om per gemeente in één oogopslag een overzicht te krijgen van scores voor alle brede welvaartsindicatoren. In het overzicht worden de meest recente beschikbare cijfers gegeven voor alle indicatoren.

 

Aandeel duurzame energie

Verdeling
De optie ‘geografische verdeling’ biedt de mogelijkheid om per indicator de geografische verdeling van de welvaart binnen de MRA te bekijken. Niet alleen zijn de verschillen in een oogopslag te zien, wie met de muis over de gebieden gaat, ziet ook of het gaat om ‘stijgers’ of ‘dalers’ ten opzichte van voorgaande jaren. Omdat niet alle gemeenten in alle jaren hebben meegedaan aan dezelfde onderzoeken, zijn voor niet alle kaartopties kaartjes beschikbaar. Wie een beetje ‘speelt’ met de variabelen kan meer zien. Met de optie ‘verdeling over groepen’ kan voor een aantal indicatoren worden gekeken naar de scores van verschillende leeftijds-, geslachts- en herkomstgroepen. Dit tabblad geeft weer hoe de brede welvaart is verdeeld over verschillende groepen. Het dashboard is opgezet in de BI-tool Tableau met OpenStreetMap als ondergrondkaart; het is een initiatief van Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam.

Afval per inwoner.

Website Onderzoek, Informatie en Statistiek | Metropoolregio Amsterdam

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top