Cyclomedia start met fasegewijze uitlevering data

Cyclomedia start met fasegewijze uitlevering data

Aerial LiDAR Point Cloud vult gat tussen straatopnames en luchtfoto’s

Cyclomedia werkt al enige tijd aan haar Aerial LiDAR-product, een voor Nederland landsdekkende set van puntenwolken die ingewonnen wordt vanuit de lucht. De werkzaamheden zijn inmiddels zo vergevorderd dat de bijbehorende producten uitgeleverd kunnen worden aan eindgebruikers. BIGnieuws sprak aan de vooravond van de lancering van Aerial LiDAR met product strategy director Joeri Keijzers en productmanager Thomas Pelzer over de mogelijkheden hiervan.

Door Lambert-Jan Koops

Alhoewel Cyclomedia bekend is geworden met het werk op straatniveau, heeft het bedrijf al langere tijd ervaring met data-inwinning vanuit de lucht. In 2008 startte de onderneming met het landsdekkend aanbieden van hogeresolutiefoto’s (10 cm) met hun product LuchtfotoNL, om vervolgens in 2015 ook landsdekkend oblique beelden aan te bieden. Op straatniveau werd vervolgens vanaf 2018 LiDAR ingezet voor het inwinnen van data, sinds 2019 biedt de organisatie deze landsdekkend aan voor de klanten van Cyclomedia.

Met de geschiedenis van de hiervoor genoemde diensten in het achterhoofd, lijkt de ontwikkeling van Aerial LiDAR een logisch gevolg. Dat beaamt Keijzers dan ook: “Eigenlijk is dit een heel natuurlijke stap om nu te nemen. In de eerste plaats biedt de technologische ontwikkeling van sensoren nu pas echt de mogelijkheid om snel en goed LiDAR-data vanuit de lucht in te winnen en in de tweede plaats zien we dat de gecombineerde datasets van de huidige luchtfoto’s en straatniveau-opnames nog niet genoeg zijn om alle vragen van al onze klanten te kunnen beantwoorden. Aerial LiDAR kan de gaten opvullen, omdat we daarmee ook relevante data kunnen inwinnen op plekken waar onze auto’s niet komen. Denk bijvoorbeeld aan parken en bossen waar onze voertuigen niet mogen of kunnen rijden, maar waarvan de beheerder of eigenaar wel iets wil weten over de vegetatie.”

Op straatniveau zet Cyclomedia al sinds 2018 LiDAR in bij het inwinnen van data.

De opmaat naar een 3D-wereld
“De informatie die Cyclomedia inwint bevatte altijd al de 3D-component, maar tot op heden liet de stand van de techniek en de beschikbaarheid van data ons niet toe dit allemaal in 3D bij elkaar te brengen en op schaal, tegen acceptabele kosten aan onze klanten te leveren. Door Aerial LiDAR toe te voegen aan het portfolio komt hier ook in die gebieden waar de 3D-informatie nog niet voldoende voorhanden was, verandering in en komt de haalbaarheid van onze 3D-ambitie in zicht. De Aerial LiDAR-data bieden grote voordelen in het 3D mesh-productieproces en komen vooral de geometrie ten goede”, zo legt Keijzers uit.

De afgelopen periode is er door Cyclomedia hard gewerkt aan het concept van de 3D textured mesh, mét resultaat: het bedrijf kan na de zomer starten met het produceren van zijn 3D mesh op gemeentelijk niveau. In 2021 ligt de focus op verdere schaalvergroting van het concept en de verdere integratie met Cyclomedia’s SaaS-oplossingen.

Nieuwe mogelijkheden
Aerial LiDAR opent direct al nieuwe mogelijkheden, zo merkt Pelzer op. “We hebben verschillende klanten die enorm geholpen zullen zijn met deze data. Voor partijen in de solar business geldt bijvoorbeeld dat ze hiermee hun procedures voor dak-analyses sterk kunnen verbeteren. Omdat ze dankzij LiDAR niet alleen de oppervlaktes krijgen, maar ook de gegevens van de bijbehorende hellingen en oriëntatie van het dak, is het mogelijk om veel nauwkeuriger te bepalen wat de zonnepaneelcapaciteit is van een dak. Met de juiste machine learning tools is het bovendien heel goed mogelijk om dit proces te automatiseren, zodat de analyse niet alleen veel nauwkeuriger kan, maar ook veel sneller. Andere partijen die belang hebben bij Aerial LiDAR-data zijn waterschappen, die de fysieke inspectie van hun waterwegen kunnen minimaliseren omdat ze, ook weer met behulp van machine learning, het gros van hun gebied geautomatiseerd kunnen laten controleren.”

Keijzers vult zijn collega aan en stelt als eerste dat automatisering niet alleen gezien moet worden als methode om kosten te besparen, maar ook bitterhard nodig is. “Binnen nu en vijftien jaar zal een groot deel van de beroepsbevolking met pensioen gaan, maar een groot deel van de taken die moeten worden uitgevoerd, blijft bestaan. Zeker bij overheidsorganisaties zoals de waterschappen. Wanneer zij hun werk willen kunnen doen met een afnemend personeelsbestand, moeten ze wel automatiseren.” Datagedreven werken wordt hierbij de nieuwe norm, maar daarvoor is kwaliteit, homogeniteit en beschikbaarheid van kritiek belang om dit ook daadwerkelijk goed te kunnen implementeren.

Snelle inwinning
Momenteel wordt er bij Cyclomedia gewerkt aan het inwinnen van de Aerial LiDAR-data. “Dat gaat relatief snel, want het weer in het eerste deel van het jaar was heel gunstig voor het maken van luchtopnames”, zo vertelt een tevreden Keijzers. “We zullen dan ook het volgende kwartaal starten met het fasegewijs beschikbaar stellen van de gegevens, net zo lang tot we voor het eind van het jaar heel Nederland compleet hebben. Zelf zullen we ondertussen door blijven werken aan de integratie van deze opnames met andere datasets en de bijbehorende analysemogelijkheden, waardoor we als vanzelf terechtkomen bij een belangrijke mijlpaal: een nauwkeurige, up-to-date en goed te analyseren 3D textured mesh-model van heel Nederland.“

Het gebruik van Aerial LiDAR-data biedt grote voordelen in het 3D mesh-productieproces en komt vooral de geometrie ten goede.

Jaarlijkse opname
Een belangrijk aspect van de Aerial LiDAR-plannen van Cyclomedia is dat de data hiervan jaarlijks worden ververst. “Aerial LiDAR is op zichzelf niet helemaal nieuw, maar het jaarlijks inwinnen van deze gegevens is dat wel, zodat we echt kunnen claimen dat we een nieuwe oplossing hebben. Dat is ook echt nodig, want als een organisatie veranderingen wil monitoren, is het belangrijk dat de dataset vaak genoeg wordt ververst. Bovendien gaan we een heel nauwkeurige dataset leveren, die niet alleen een goede puntdichtheid kent, maar waarvan de punten ook nog eens zijn geclassificeerd. Dat laatste is weer belangrijk omdat dit weer extra toepassingen mogelijk maakt”, aldus Pelzer.

“Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van het feit dat er meteen nieuwe use-cases ontstaan”, voegt Keijzers toe na de opmerking van zijn collega. “LiDAR was altijd min of meer voorbehouden aan de bouw en constructie die dit op kleine, maar nauwkeurige schaal gebruikten. Wanneer we echter een landsdekkend bestand hebben, kunnen nieuwe gebruikersgroepen die behoefte hebben aan schaal en homogene informatie er ook mee aan de slag.”

De inzet van LiDAR zorgt ervoor dat niet alleen de oppervlaktes van daken duidelijk worden, maar ook de gegevens van de bijbehorende hellingen en oriëntatie van het dak beschikbaar zijn. Essentieel voor het bepalen van de zonnepaneelcapaciteit van een dak.

Website CycloMedia

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top