CycloMedia levert omgevingsbeelden voor Virtual Reality-project

CycloMedia levert omgevingsbeelden voor Virtual Reality-project

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Interpolis zijn op 12 december 2016 gestart met een experiment dat onderzoekt of een nieuwe trainingsmethode de verkeersvaardigheid van jonge voetgangers en fietsers vergroot.

Aan het experiment nemen elf basisscholen en zeshonderd leerlingen deel. De speciaal ontwikkelde virtual reality-tool WegWijsVR schotelt jonge weggebruikers spelenderwijs én in hun eigen vertrouwde omgeving verkeerssituaties voor. CycloMedia verzorgt het beeldmateriaal en de 3D-omgeving voor dit project. WegWijsVR laat kinderen virtueel hun weg van en naar hun eigen school lopen of fietsen in verschillende situaties. Daartoe is het gebied van 1,5 kilometer rondom de school, op basis van foto’s en dus zeer realistisch als 3D-model in kaart gebracht; een wereldprimeur voor een verkeerstraining.

Route naar eigen school

Kinderen gaan gemiddeld met negen jaar zelfstandig naar school, onderzocht Veilig Verkeer Nederland. Juist deze verkeersdeelnemertjes vormen één van de grootste risicogroepen. Vorig jaar waren er 729 gewonden en tien doden onder jonge kinderen te betreuren. Om dit aantal terug te dringen, ontwikkelden Veilig Verkeer Nederland en Interpolis de virtual reality-tool: WegWijsVR. Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Interpolis starten met een experiment dat onderzoekt of een nieuwe trainingsmethode de verkeersvaardigheid van jonge voetgangers en fietsers vergroot. Aan het experiment nemen elf basisscholen en zeshonderd leerlingen deel. De virtual reality-tool WegWijsVR schotelt jonge weggebruikers spelenderwijs én in hun eigen vertrouwde omgeving verkeerssituaties voor. WegWijsVR laat kinderen virtueel hun weg van en naar hun eigen school lopen of fietsen in verschillende situaties. Daartoe is het gebied van 1,5 kilometer rondom de school, op basis van foto’s en dus zeer realistisch als 3D-model in kaart gebracht; een wereldprimeur voor een verkeerstraining. Zij willen bijvoorbeeld de weg oversteken, maar een dubbel geparkeerde auto belemmert het zicht. “Prachtig dat kinderen ook in de veiligheid van virtual reality kunnen leren te reageren op onverwachte gebeurtenissen in het verkeer’’, aldus verkeersminister mevrouw Schultz van Haegen. Daarmee kan het een solide toevoeging zijn op de verkeersles op school via de bestaande VVN-Verkeersmethode. Meekijkende ouders – want de tool is vooral ontwikkeld voor thuisgebruik – kunnen zien bij welke situaties hun kind nog extra aandacht of sturing nodig heeft. Deze vorm van ouderparticipatie op het terrein van verkeerstraining is uniek. Voor WegWijsVR is geen specialeVR-bril nodig. Het werkt als app op de gangbare smartphones met een kartonnen smartphonehouder.

virtualSlimOpWeg

WegWijsVR is één van de innovatieve oplossingen waarmee Interpolis de verkeersveiligheid in Nederland wil vergroten. Het maakt onderdeel uit van het meerjarige autoprogramma SlimOpWeg. De resultaten van het experiment met de virtuele verkeerspioniers worden door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) verzameld en geanalyseerd. Op grond van de uitkomsten wordt getoetst of een virtuele training daadwerkelijk leidt tot meer verkeersvaardiger kinderen. Bij succes is de intentie om deze VR-training landelijk uit te rollen en beschikbaar te stellen voor álle Nederlandse schoolkinderen én hun ouders.

Website Interpolis | WegWijsVR Experiment

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top