CycloMedia klantevent 12 november 2019

CycloMedia klantevent 12 november 2019

Anders kijken naar je omgeving is bijzonder inspirerend. Vanuit verschillende invalshoeken, in andere vormen, op basis van diverse data: wat levert dat op voor vraagstukken rond veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van de stad?

Deze vragen stonden centraal op het klantevent van CycloMedia op 12 november jl. Vragen die ons duidelijk bezighouden, want ondanks de vele regen die de blik op de oude stad en het prachtige uitzicht over het IJ enigszins vertroebelde, kwamen er maar liefst 200 deelnemers af op dit event in het Eye Filmmuseum te Amsterdam.

Van data naar inzicht
In de filmzaal waren de beelden echter haarscherp. Dagvoorzitter Helga van Leur, meteoroloog en voormalig weervrouw bij RTL 4, zette direct de toon: “Data op zichzelf is niks, je hebt context en een kader nodig om data van waarde te maken én om erover te kunnen communiceren.” Rutger Gerritz, managing director van CycloMedia voegde daar aan toe: “Wij willen data over de buitenruimte en de inzichten die die data oplevert, op een makkelijke manier toegankelijk maken. Je ziet dat er een transitie gaande is waarbij op basis van onze data de buitenruimte naar binnen gehaald wordt – en in combinatie met data-analyse levert dat nieuwe inzichten op. Inzichten waarmee zowel overheden als bedrijven efficiënter kunnen werken en men beslissingen kan nemen die gebaseerd zijn op de realiteit, in plaats van op aannames en modellen. CycloMedia wil met de inzet van haar technologie en data-analyse een bijdrage leveren aan transitie, vooruit gedreven door wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Een voorbeeld is de LiDAR Point Cloud, een puntenwolk die de openbare ruimte vanuit elk perspectief in 3D in beeld brengt. Dit met een zeer hoge dichtheid waarmee je eenvoudig metingen kunt doen of 3D visualisaties en doorsnedes kunt maken.”

 

CycloMedia 

Beeld en data: doorbraak of bedreiging?
Transitie was de rode draad in het programma van dit event met de titel ‘Ontdek de kracht van de Digitale Tweeling’. Beelden en data vormen een waardevol duo voor analyse van de buitenruimte. De overheid is een belangrijke stakeholder als het gaat om ruimtelijke ordening. Het uitgebreide stelsel van basisregistraties telt maar liefst 20 miljard hits per jaar. “Door hier beelden van CycloMedia aan toe te voegen, kun je een probleem visualiseren. Met inzichten vanuit algoritmes en AI kun je vervolgens een oplossing uitdenken en hier – ook weer beeldend – draagvlak voor creëren”, aldus Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ordening en Geo Informatie. “Bijvoorbeeld als het gaat om verduurzaming, één van de grote opgaven waar Nederland voor staat. Het liefst zou je dan van alle objecten in het land ook 3D data hebben van de binnenkant. Maar dat is complex: waar loopt de grens van privacy, wie bewaart de regie? Iedereen moet aangehaakt blijven, binnen het democratisch kader. Dit om te voorkomen dat data verkeerd aangewend wordt.”

Samen smart
Aangehaakt blijven, samenwerken en verbinden. Dat was de oproep van toekomstverkenner Stefaan Vandist. “Willen we het broeikasprobleem aanpakken en toewerken naar natuur-inclusieve steden, dan is een verandering nodig van een gecentraliseerde aanpak naar een gedistribueerde aanpak waarin iedereen participeert. Alles wat elektrisch is, kan ‘smart’ worden – en dat is fantastisch. En tegelijkertijd: denk niet alleen vanuit nieuwe technologie, maar ook vanuit je eigen omgeving. Wat speelt hier, wat is het DNA? Met een combinatie van invalshoeken kom je op ethische wijze tot creatieve oplossingen voor een inclusieve, sociale transitie die past bij jouw omgeving. De meest disruptieve veranderingen zouden zich wel eens voor kunnen doen buiten de stad: minder mensen geeft meer snelheid.”

 

CycloMedia 

Productontwikkelingen CycloMedia
Naast de transities beschreven door Stefaan en Hans, is ook CycloMedia in transitie. In toenemende mate voorziet zij haar klanten van waardevolle inzichten aan de hand van haar nauwkeurige data in combinatie met geavanceerde AI analyses. Hiermee ontstaan er waardevolle inzichten bijvoorbeeld over de staat van wegdek, de verkeersborden, reclame-uitingen in het publiek domein en in toenemende mate ook op het vlak van stedelijke mobiliteit en toegankelijkheid. Om deze analyses mogelijk te maken investeert CycloMedia ook in haar data platform. Zo zal in 2020 een Lidar puntenwolk vanuit de lucht worden toegevoegd aan het portfolio, maar nog opmerkelijker is de stap naar het faciliteren van de opslag van grote hoeveelheden beeld data in het platform. Hiervoor heeft het bedrijf technologie ontwikkeld die in staat is om ook andere type camera’s te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de scanauto data of data opgenomen met “dashcam-achtige” camera’s. CycloMedia draagt vervolgens zorg voor de beveiliging en AVG compliancy rondom deze data. De koppeling van de hoogwaardige data van CycloMedia, met de hoge actualiteit van deze additionele beelden, stelt de gebruiker in staat om operationele taken verder te optimaliseren. In combinatie met de AI technologie leidt dit ook tot waardevolle inzichten gekoppeld aan verschillende beheerprocessen. Camera’s op 3 veeg- en vuilnisauto’s leverde de stad Zwolle in 2,5 maand al meer dan 1 miljoen beelden op; 80% dekking van de stad. Verder wordt ook Street Smart, de webviewer van CycloMedia, continu doorontwikkeld. Zo komt er in het eerste kwartaal van 2020 een Street Smart app beschikbaar.

Waarde in de praktijk
Tijdens de break-out sessies kwam duidelijk naar voren hoe klanten van CycloMedia waardevolle inzichten ophalen uit data en beelden – en wat dat oplevert in de praktijk. HR Groep, producent van verkeers- en bewegwijzeringsborden, legt aan de hand van beelden de fysieke en administratieve werkelijkheid naast elkaar: waar bevinden de borden zich, waar is onderhoud nodig? Van een fabrikant van fysieke producten is HR Groep nu ook een datafabriek die asset management op afstand mogelijk maakt. 30 jaar geleden verzekerde Achmea Agro nog alleen ‘een kas en een adres’. Nu maakt deze verzekeraar dankzij LiDAR een polis op ruitniveau: “De gezondheid van een ruit is onze heilige graal”. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland combineert luchtfoto’s met Cyclorama’s van Cyclomedia en komt zo snel tot uitsluitsel over grenzen tussen tuin en landbouwgrond, tussen berm en perceel en paden en verharding. Dit is handig bij de aanvraag van landbouwsubsidies en om snel duidelijkheid te scheppen in beroeps- en bezwaarzaken.

 

 

Meerwaarde creëren
En zo zijn er nog talloze andere voorbeelden van toepassingen van de Digitale Tweeling, ofwel van beeld en data-analyse die bijdragen aan Smart Cities, veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid. En aan de transitie van bedrijven die meer en meer data-gedreven gaan werken. Op de vraag van Helga van Leur hoe de klanten de dag zouden samenvatten, kwamen vooral woorden als inspirerend, informatief, leerzaam en innovatief voorbij. Een mooi compliment dat goed past bij de ambitie van CycloMedia: meerwaarde creëren, door buiten naar binnen te halen.

Website CycloMedia

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top