CycloMedia | Haal buiten naar binnen

CycloMedia | Haal buiten naar binnen

Door gebruik te maken van de actuele en landsdekkende CycloMedia-database met beeldmateriaal en LiDAR, heeft u online een goed zicht op een specifieke locatie in de buitenruimte. Hierdoor hoeft u bij veel van de dagelijkse werkzaamheden niet meer te schouwen op locatie. Dit heeft onder andere de volgende voordelen.

Voorkom faalkosten door een efficiënte werkvoorbereiding
Een goed inzicht in de buitenruimte vanachter uw computer, stelt u in staat een goed onderbouwde risico-inventarisatie en kostencalculatie te maken. Hiermee beperkt u faalkosten. Uw werkvoorbereiding wordt efficiënter en effectiever doordat u voor veel van de dagelijkse werkzaamheden niet hoeft te schouwen op locatie. U bespaart tijd en verhoogt de kwaliteit bij uw werkvoorbereiding. Ondersteuning met beeldmateriaal zorgt bovendien voor een eenduidige en heldere communicatie naar alle betrokken partijen.

Inventariseer objecten in de buitenruimte
Voor een efficiënt beheer en onderhoud van alle assets in de buitenruimte is een consistente registratie van locatie en kwaliteit noodzakelijk. De landelijke database met beeldmateriaal van CycloMedia stelt u in staat om objecten in de buitenruimte voor een groot deel geautomatiseerd te inventariseren en classificeren. Hierdoor kunt u op een kosteneffectieve manier een grootschalige inventarisatie uitvoeren van objecten waarvoor onderhoud nodig is, bijvoorbeeld wegbelijning, verlichting, vegetatie, et cetera.

Effectieve tracéverkenning en weginspectie
Op basis van het beschikbare beeldmateriaal kunt u snel en efficiënt online een inspectie van het areaal uitvoeren, zonder dat hiervoor een locatiebezoek noodzakelijk is. Verzamel informatie over het gebied en identificeer gebreken aan de hand van het actueel en historisch beeldmateriaal. Doordat u niet fysiek op of naast de weg hoeft te schouwen, neemt de veiligheid toe, is er geen verkeershinder en dus meer doorstroom. Ook kunt u met het beeldmateriaal het uitgevoerde werk van zowel contractanten als eigen werknemers aantoonbaar maken, waardoor er geen discussie plaatsvindt.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top