Cyclomedia biedt inzicht voor verkeersveiligheid

Cyclomedia biedt inzicht voor verkeersveiligheid

Road Safety Pack voor risicogestuurd veiligheidsbeleid

 

De 360 graden-visualisaties op straatniveau in combinatie met LiDAR-puntenwolken vormen het fundament voor analyses op basis van Artificial Intelligence (AI). Cyclomedia kan hierdoor inzicht bieden op gebied van verkeersveiligheid en heeft hiervoor een Road Safety Pack ontwikkeld, waarbij infrastructurele kenmerken per wegsegment worden geïnventariseerd. Deze oplossing is bedoeld voor de uitvoer van een risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve aanpak om ongevallen te voorkomen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken. Joeri Keijzers, global product strategy director, en Bas Brouwer, business development manager bij Cyclomedia, vertellen over de mobiliteitsontwikkelingen bij de onderneming. 

Door Lambert-Jan Koops

Het Road Safety Pack van Cyclomedia is bedoeld voor de uitvoer van een risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve aanpak die de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aanpakt.

“Dat Cyclomedia inzet op het gebruik van AI om data optimaal te kunnen benutten, is inmiddels een bekend gegeven”, zo steekt Keijzers van wal. “Daarbij gaat het vooral om analyse van de ingewonnen gegevens en de intelligentie die we uit deze content kunnen halen, waarbij we met name oplossingen bedenken voor problemen in een stedelijke context. Belangrijk daarbij is dat die stedelijke context aan het veranderen is. De stad van de toekomst is een slimme stad, een digitale stad, een smart city, die met behulp van moderne technologie en voortschrijdende inzichten het mobiliteitsvraagstuk wil aanpakken. We zien daarbij dat veel beleidsmakers hun infrastructuur willen veranderen om zo bijvoorbeeld de overstap van de auto naar de fiets te vergemakkelijken. Door de openbare ruimte op een alternatieve manier in te richten, ontstaat er ruimte om andere vormen van mobiliteit mogelijk te maken.”

Europese doelen
De reden voor veel steden om te werken aan de infrastructuur is dat ze daarmee natuurlijk de leefbaarheid van de stad verbeteren, maar ook omdat er op Europees niveau duidelijke doelen zijn geformuleerd voor het terugdringen van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Het streven is dat dit aantal in 2030 is gehalveerd ten opzichte van het jaar 2018 en dat dit aantal in 2050 teruggedrongen is naar nul. De vraag is nu hoe de aanpassingen aan de infrastructuur moeten worden aangevlogen.

Volgens Keijzers kan dat het beste door de ‘as-built’ situatie op te nemen en op een intelligente wijze vast te leggen hoe de buitenruimte er precies uitziet. “In Duitsland voeren we verschillende projecten uit waarbij we de geometrie van de openbare ruimte in een stad precies vastleggen. Op basis van die informatie wordt vervolgens bekeken of de infrastructuur moet worden herzien en wat daarbij dan de beste keuzes zijn, of dat nu het verwijderen van bomen is of het aanpassen van een kruispunt. Een belangrijke extra mogelijkheid is echter dat we ook de status van verschillende verkeerskundige elementen kunnen opnemen in de dataset en automatische analyses kunnen uitvoeren. In Parijs werken we bijvoorbeeld aan het inventariseren van de verkeersborden die daar vaak worden beplakt met stickers. Daarnaast brengen we alle parkeerplekken in kaart, alle belijning, oversteekplaatsen en alle markeringen met als doel een analyse te doen op gevaarlijke voetgangersoversteekplaatsen. In Frankrijk is besloten dat in een straal van vijf meter van een oversteekplaats geen parkeerplaatsen meer aanwezig mogen zijn om het aantal ongevallen terug te dringen. De beplakte borden zorgen voor verwarring en de te dichtbijgelegen parkeerplekken beperken het overzicht bij de oversteekplaats, zodat het voor de bevordering van de verkeersveiligheid gewenst is om ze respectievelijk schoon te maken en te verwijderen. Met de ingewonnen data is dat beide snel en effectief mogelijk.”

Constante inwinning
Dankzij de AI-algoritmes die Cyclomedia heeft ontwikkeld, is het mogelijk om de data snel te verwerken en afgeleide gegevens te creëren die zijn terug te leiden naar de basisgevens: de 360 graden-beelden. Dat biedt de mogelijkheid om het beeld van de stad door constante data-inwinning up-to-date te houden. “Omdat de stad zo dynamisch is en complex, is het constant inwinnen van gegevens eigenlijk de enige manier waarop een beleidsmaker niet achter de feiten aan hoeft te lopen. Het is in theorie misschien wel mogelijk om het anders te doen, maar dat is in de praktijk niet werkbaar, juist door de complexiteit en de benodigde verwerkingstijd. We ontwikkelen dit soort zaken dan ook niet zozeer omdat het kan, maar omdat er duidelijk vraag naar is vanuit de verschillende steden die uiteindelijk allemaal met hetzelfde vraagstuk worstelen: hoe kunnen we de verkeersveiligheid van onze stad verbeteren?”
Collega Brouwer vult aan door te vertellen dat de EU-lidstaten een risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid moeten voeren en veel grote steden en provincies het thema ook bovenaan de agenda hebben staan. Dat vraagt dus om actie. “In Nederland heeft het Kennisnetwerk SPV in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een definitie van een verkeersveilige weg en een verkeersveilig fietspad opgesteld en is het de bedoeling dat ze allemaal aan deze norm gaan voldoen. Ook daarvoor is het weer noodzakelijk om de bestaande situatie in kaart te brengen en te weten wat de snelheid is op de wegen, hoeveel en welke soort verkeersdeelnemers er gebruik van maken, wat de kwaliteit en de afmetingen van het wegdek zijn en of er wegscheidingen aanwezig zijn voor het splitsen van snel en langzaam verkeer. Met de data die we als Cyclomedia hebben ingewonnen en de AI-algoritmes die we hebben ontwikkeld, kunnen we snel al deze elementen controleren en dat is dan ook onderdeel van ons Road Safety Pack: een controle van alle kritische infrastructurele wegelementen op basis van de door het Kennisnetwerk SPV opgestelde definitie. Om een goed beleid uit te voeren zijn veel verschillende data nodig. Bijvoorbeeld gegevens over snelheden, ongevallen, intensiteiten en wegkenmerken. Die laatste zijn vaak afwezig en die gaat Cyclomedia inventariseren. Door de verschillende datasets te combineren, worden de locaties die mogelijk tot ongevallen leiden goed inzichtelijk gemaakt. Dit om vervolgens aan te pakken en antwoord te geven op het risicogestuurde beleid.”

Data en context
De datagedreven manier van werken wordt steeds belangrijker in de moderne steden en Cyclomedia kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren, zo vat Keijzers de mogelijkheden van het Road Safety Pack samen. “We zijn in staat om de data en context te leveren waarop analyse kan plaatsvinden en ook verversing verzorgen zodat de informatie actueel blijft. Daar hebben uiteindelijk heel veel partijen iets aan, van beleidsmakers en adviesbureaus tot de aanpassers van de buitenruimte. Daarom is het denk ik een goede zaak dat de eerstkomende vier jaar, tot 2024, in het teken staan van het inventariseren van de openbare ruimte. Wanneer die slag is geslagen, kunnen de handen uit de mouwen en is het mogelijk om snel en effectief de verkeersveiligheid te verbeteren”, sluit Keijzers af.

Automatische analyse van de as-built infrastructuur vergemakkelijkt de verbetering van de verkeersveiligheid.

Website CycloMedia

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top