COVID-19 als reality check voor digitale paraatheid en acceptatie

COVID-19 als reality check voor digitale paraatheid en acceptatie

Locatie-intelligentie aanjager voor de Digitale Transformatie

De eerste weken van de lockdown in Nederland door COVID-19 biedt een waardevol inzicht. Wat opvalt is dat ‘orde’ en ‘chaos’ naast elkaar bestaan. Aanwezigheid in de ‘fysieke wereld’ nam af, terwijl de voetafdruk in de ‘digitale wereld’ exponentieel groeide. Overbelaste servers, storingen in de telecom en langzaam internet werden voor een land dat binnenshuis gevangen zit het ‘nieuwe normaal’.

Door Yashita Arora

In een gecontroleerde testomgeving heeft  Waterschap Drents Overijsselse Delta een zelfregulerend watersysteem ontwikkeld – het eerste in zijn soort in Nederland.

Uit deze ervaring kan veel worden geleerd en er zijn parallellen te trekken met de digitale transformatieagenda van de overheid die gericht is op “het versterken van het fundament waarop deze transitie rust, zoals op het terrein van digitale vaardigheden, cybersecurity en eerlijke concurrentie. De uitdaging in deze transformatie is dat iedereen mee moet kunnen doen. Op de arbeidsmarkt, maar ook in de samenleving als geheel.” (Zie ook het rapport over de Nederlandse digitaliseringsstrategie 2.0 van de rijksoverheid.)
De integratie van locatiegegevens met kernprocessen wordt steeds crucialer. Van het delen van informatie tussen afdelingen, het op afstand beheren van resources in het veld, tot het verbinden en communiceren met burgers, locatie-informatie is nodig voor op feiten gebaseerde besluitvorming. Door nauw samen te werken met overheidsorganisaties weten we ook dat de grootste uitdaging in het aansturen van digitale innovatie niet de technologie is, maar het leiden van verandering.

Samen Leren
Wij geloven in een stap voor stap aanpak en “samen leren”. Door middel van living-labs wordt de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de academische wereld (de gouden driehoek) gevoed en faciliteert dit doelgerichte, snel en wendbare oplossingen om meerdere problemen op te lossen. Onze technologie, innovatieve aanpak, praktijkervaring, bewezen methodologie en kant-en-klare applicaties maken het mogelijk om overheidsprocessen te automatiseren. De druk op mensen en de IT-infrastructuur wordt verlicht en de aandacht kan op meer relevante zaken gericht worden.
Door samen te werken in een living-lab leren we van elkaar. Samen doen we kennis en ervaring op om de digitale transformatie succesvol aan te sturen met uw processen, best practices en onze technologie. We leggen dit aan de hand van een aantal voorbeelden uit. Twee verschillende gebieden van de digitale transformatieagenda – proces en communicatie.

Proces
Overheidsorganisaties vertrouwen op processen en inputdata om betrouwbaar en nauwkeurig te kunnen opereren. De meeste processen worden voortdurend geoptimaliseerd om relevant te blijven, maar blijven soms arbeidsintensief van aard – deze kosten tijd, middelen en geld.

Een voorbeeld hiervan is ons werk met de waterschappen. Een standaardproces voor hen is het schoonhouden van de watergangen en elk najaar vindt er daarom een enorme grootschalige operatie plaats. Veldinspecteurs brengen dagenlang een bezoek aan elke watergang om handmatig te controleren op obstructies – vegetatie of andere vervuilingen – die de doorstroming belemmeren of verminderen.
Wij werken al jaren samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. In het najaar van 2018 is er een living-lab gecreëerd om kunstmatige intelligentie in te zetten om het proces van het op afstand identificeren van niet schone watergangen te automatiseren. Samen hebben we een inspectiemodel ontwikkeld op basis van Machine Learning dat kan worden toegepast op satellietbeelden. In de testomgeving werd een herkenningspercentage van 98% behaald en bij uitrol 90%.
WDO Delta heeft daarmee een doorbraak geforceerd voor het reguleren van hun watersystemen door simpelweg de noodzaak van continue locatiebezoeken te elimineren. De medewerkers hoeven niet langer iedere watergang op vegetatie of vervuiling fysiek te controleren. Deze ‘slimme’ oplossing identificeert gebieden die fysiek moeten worden gecontroleerd en ‘menselijke intelligentie’ nodig hebben. In een gecontroleerde testomgeving heeft het waterschap een zelfregulerend watersysteem ontwikkeld – het eerste in zijn soort in Nederland.
Dit is slechts één voorbeeld waartoe locatie-intelligentie in staat is binnen een specifiek proces. We werken nu samen met andere overheidsorganisaties om hun processen waar locatie van belang is te automatiseren.

Communicatie
Een ander belangrijk aspect voor de overheid is het verbinden, communiceren en samenwerken met burgers. Het hebben van een website is simpelweg niet meer voldoende. In het huidige tijdperk van technologische vooruitgang zijn de verwachtingen aan beide kanten hoger.

Een gemeenschappelijk doel voor onze 355 gemeenten en hun burgers is het realiseren en beheren van een leefbare en veilige omgeving. Dit betekent snelheidscontroles in buurten, een afvalvrije stoep, functionerende straatverlichting, lege openbare vuilnisbakken en nog veel meer. Waarom zouden we burgers niet gebruiken, als sensoren, om gegevens te verzamelen?
Ons aanbod voor burgerparticipatie is een verzameling van oplossingen en technologieën, ontwikkeld voor elke specifieke behoefte. Een goed voorbeeld is de vuurwerkapplicatie die voor de gemeente Helmond is gerealiseerd. Net als andere gemeenten heeft ook Helmond de overlast op lokaal niveau aangepakt om de veiligheid te waarborgen. En voor de gegevens vertrouwen zij sterk op hun burgers om incidenten te melden.
In 2018 hebben we een mobiele app geleverd voor hun specifieke lokale behoeften, waarbij de privacy van de burgers wordt gewaarborgd (AVG-conform). De app kan gratis worden gedownload op iOS en Android, en burgers kunnen in vier eenvoudige stappen nauwkeurige meldingen indienen, inclusief locatie en (indien nodig) foto’s.
Real-time meldingen van burgers hielpen de gemeente om tijdig te handelen en de aanwezige overlast aan te pakken. Meer dan 600 klachten werden geregistreerd via de app in het eerste jaar zelf, na promotie van burgemeester Elly Blanksma op sociale media. De app zal ook helpen bij het monitoren en handhaven van nieuwe wetgeving en de beperkingen die in 2020 zijn ingevoerd.
Een heel ander voorbeeld is onze ‘zo voel ik mij’ informatievoorziening. Recentelijk hebben we in samenwerking met Bolesian een COVID-19-dashboard ontwikkeld waarmee burgers hun emoties of gevoelens van veiligheid en geluk per locatie kunnen delen (ook weer AVG-conform). Terwijl de focus ligt op de reactie op de pandemie, geeft dit dashboard inzicht in de veranderende gemoedstoestand van de burgers.

In het najaar van 2018 is er een living-lab gecreëerd om kunstmatige intelligentie in te zetten om het proces van het op afstand identificeren van niet schone watergangen te automatiseren.

Samenwerken om te versnellen
Er is dringend behoefte aan het vrijmaken van kenniswerkers en andere overheidsmiddelen voor analyse en datagedreven besluitvorming. Het digitaliseren van processen, het introduceren van automatisering en het verbinden met locatie-intelligentie zal dit niet alleen ondersteunen, maar ook tijd en geld besparen.
Wij zijn ervan overtuigd dat elk proces binnen de overheid een locatie heeft, en daarom is het logisch om locatie-intelligentie te gebruiken voor het optimaliseren van werkprocessen. Veelal is de onderliggende basis van deze oplossingen – de technologie en best practices – interdepartementaal en interbestuurlijk te gebruiken. Wat voor gemeente of waterschap A werkt, werkt ook voor B, C, D enzovoort. Zelfs met ieder hun lokale behoeften.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt in hun project Samen Organiseren: “Samen werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering.” De dienstverlening moet eenvoudiger, sneller en beter zijn. Digitale transformatie ondersteunt hierin.
Ook hun “Common Ground”-initiatief sluit aan bij de agenda voor digitale transformatie door een open, transparante overheid te promoten waarin gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld, zowel intern als extern, met inachtneming van de privacywetgeving. (Zie ook het artikel over Common Ground bij de VNG.)
Onze methodiek “Samen Leren” ondersteunt de projecten en initiatieven van VNG door applicaties en modellen te delen met overheidsdiensten. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, bieden we een omgeving waarin samenwerking en het uitwisselen van applicaties en modellen mogelijk is. Met versnelling van de digitale transformatie als bijkomend voordeel.

Yashita Arora is marketing director bij IMAGEM.

Website IMAGEM

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top