Convenant getekend voor NLCS voor stedelijk spoor

Convenant getekend voor NLCS voor stedelijk spoor

Samenwerking tot en met 2024 vastgelegd

Tijdens een Kenniskring van Ruimteschepper ondertekenden gemeente Amsterdam, het GVB, de HTM, de RET, ProRail en het BIM Loket een convenant voor de Nederlandse CAD-standaard. Het gaat deze partijen om het gebruik en de ontwikkeling van de NLCS voor stedelijk spoor.

Door Remco Takken

Aydemir Çetin van Movares gaat in op de inhoud van de NLCS voor stedelijk spoor.

Organisaties hanteren vaak nog een eigen tekenstandaard voor de opbouw van digitale tekeningen. Hiermee geeft een organisatie een eigen signatuur af. Het belemmert echter wel de uitwisseling met derden en het hergebruik van tekeningen. Daardoor moeten tekeningen vaak opnieuw worden getekend. Dat is inefficiënt, kan leiden tot misverstanden en fouten en het bemoeilijkt de kwaliteitscontrole van de tekeningen.

De NLCS in samenwerking
De NLCS is een open BIM-standaard voor het maken van 2D-ontwerptekeningen, die uitgaat van objectgericht werken. Alle informatie in een tekening wordt gekoppeld aan objecten die in lagen worden geordend in een tekening. Gebruikers kunnen hiervoor een standaard objectenbibliotheek gebruiken die met de NLCS wordt meegeleverd. Ook kunnen gebruikers hun eigen bibliotheek gebruiken zolang de objecten voldoen aan de door de NLCS voorgeschreven structuur. Deze structuur bestaat sinds enige tijd ook voor lightrail, oftewel stedelijk spoor.
Het eind januari getekende convenant over de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) betreft een samenwerking tussen gemeente Amsterdam (Eigendom & Beheer Metro en Tram), het GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf), de HTM (Haagse Tram Maatschappij), de RET (Rotterdamse Elektrische Tram), ProRail en het BIM Loket. U-OV (bus en tram regio Utrecht) zal op een later tijdstip tekenen. Het gaat deze partijen om het gebruik en de ontwikkeling van de NLCS voor stedelijk spoor. De samenwerking wordt aangegaan voor de periode die start met de ondertekening en eindigt op 31 december 2024. De convenantpartijen kunnen tussentijds aangeven over te gaan tot herziening als de context waarin de partijen opereren daar aanleiding toe geeft.

Doel van de samenwerking
Samen willen de ondertekenaars de bestaande NLCS met objecten voor het (stedelijk) spoor uitbreiden, waarbij afstemming met de Object Type Library OTL-spoor geborgd moet zijn. De convenantpartijen gaan onder regie van het BIM Loket samenwerken om te komen tot een ‘NLCS stedelijk spoor’. Dit zal een integraal onderdeel gaan worden van de huidige NLCS.
De uitbreiding van de bestaande NLCS met (stedelijk) spoor draagt bij aan verdere standaardisatie van de sector. Het uitwisselen van tekeningen in multidisciplinaire projecten wordt daarmee eenvoudiger en dubbel werk wordt voorkomen. Door aan te sluiten op de ontwikkeling van OTL-spoor kan de NLCS gepositioneerd worden als 2D CAD-representatie van een dataset op basis van OTL-spoor. Daarmee maakt de NLCS integraal onderdeel uit van de BIM-implementatie en biedt het meer dan alleen standaardisatie van de tekeningen.

Jacqueline Meerkerk van het BIM Loket, facilitator en aanjager van de NLCS voor stedelijk spoor, tijdens de ondertekening van het convenant.

BIM Levels
Binnen de NLCS Stedelijk Spoor zijn vier BIM Levels gedefinieerd. Level 0 is ‘ongestructureerd’, Level 1 structureert de documenten volgens de NLCS, Level 2 voegt daar de NLCS-objecten aan toe en Level 3 bevat daarnaast ook specifieke kenmerken (in de Object Type Library Spoor). Aydemir Çetin van Movares legt uit hoe het stappenplan voor NLCS Stedelijk Spoor eruitziet. “We starten met het vindbaar maken van de documenten, in augustus hopen we aan de slag te kunnen met de objectenboom. Tegelijk met het invoeren van Level 2 doen we een verkenning voor Level 3. In 2021 en 2022 gaan we verder met de ontwikkeling en implementatie van de OTL-spoor.”

Jacco Zwemer van Amsterdam Metro & Tram over het belang van assetmanagement.

Amsterdam Metro & Tram
Hoewel de Ruimteschepper Kenniskring ‘geo-informatie’ als uitgangspunt heeft, werd tijdens de sessie over lightrail al snel duidelijk dat de tram- en metroprofessionals momenteel vooral druk zijn met het koppelen van ontwerpinformatie aan assetmanagement. Jacco Zwemer van Amsterdam Metro & Tram legt uit: “We willen kunnen sturen op kostenefficiënte keuzes in de hele lifecycle van het spoor en het materieel. Die keuzes moeten gebaseerd zijn op juiste informatie over onze assets.” Zwemer vindt assetmanagement niet alleen ‘een mooi vak’: “Het is enorm kennisintensief, maar daarnaast liggen er veel kansen op het gebied van innovatie en automatisering. Het liefst wil je dat een project slechts een minieme rimpeling veroorzaakt in de dagelijkse gang van zaken. Uitdagingen zijn er op het gebied van groei, duurzaamheidseisen en de aantoonbaarheid van waar je mee bezig bent.”
Jacco de Regt, ook van Amsterdam Metro & Tram, ziet de bezigheden rondom assetmanagement als ‘een bijdrage aan het landelijke DigiDeal Go-initiatief’ en hij noemt het BIM Loket als aanjager en facilitator. De transitie van een analoge naar een digitale infrastructuur levert volgens De Regt risico’s op voor ieder werkend vervoersysteem. De beheersing van die risico’s ligt volgens hem besloten in het op orde hebben van het assetmanagement.

Op donderdag 26 maart 2020 vindt de eerste landelijke gebruikersmiddag van de NLCS plaats bij Movares in Utrecht. Remco Takken remco@geospatialmedia.net is senior associate editor bij Geospatial Media.

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top