De projecten van de Construsoft BIM Awards 2020

De projecten van de Construsoft BIM Awards 2020

Zwembadproject Tractebel-Engie pakt de dubbel

 

De winnaars van de Construsoft BIM Awards 2020 zijn bekend. Deze competitie biedt een podium voor BIM-projecten waarbij gebruik is gemaakt van Tekla Structures en andere BIM-software. Dit jaar waren er ruim veertig inzendingen vanuit de Benelux, waaruit de onderstaande projecten tot winnaar zijn gekozen. Ook de internationale publieksprijs voor het project met de meeste stemmen in totaal viel dit jaar in de Benelux.

Door de redactie

Tractebel-Engie won zowel de publieksprijs als de categorie Sport- en recreatieprojecten met het zwembadproject voor de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel.

Bij de Construsoft BIM Awards zijn de stemmen van het publiek van belang, naast onder andere het gebruik van de software en het niveau van BIM, de uitdagingen die een bedrijf heeft opgelost en de algehele cool-factor van het project. In totaal zijn er ruim 2500 stemmen uitgebracht in de Benelux, waarvan het project van Tractebel (zie verder) de meeste stemmen heeft verworven. Een eervolle vermelding was er voor de inzending van Wopereis, dat met het project de Hamburgerpoort veel stemmen wist te werven.
De ingezonden projecten van de Construsoft BIM Awards 2020 blijven het hele jaar zichtbaar op construsoftbimawards.com en zullen gaandeweg het jaar worden uitgelicht ter promotie. Daar bovenop zullen de winnende projecten worden ingezonden voor de Tekla Global BIM Awards.

In opdracht van Delhaize Group mocht Stadsbader een nieuwe winkel bouwen in hartje Kortrijk en daarmee won het bedrijf de BIM Award 2020 voor Commerciële Projecten.

Publieksprijs
Naast winnaar in de categorie Sport- en recreatieprojecten was de realisatie van een nieuw zwembad voor de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel door Tractebel-Engie ook de winnaar van de publieksprijs. De inzending is een prachtig voorbeeld van een BIM-project over meerdere disciplines. Voor het nieuwe zwembad werd Tekla Structures vanaf de start ingezet als modelleersoftware voor de structuur (zowel beton, staal als hout), maar ook als coördinatiemodel waarbij de verschillende 3D-disciplinemodellen werden samengebracht. Zo werden onder andere 3D IFC-modellen van architectuur en diverse technieken (HVAC, elektriciteit, sanitair, riolering en waterbehandeling) in het model ingeladen. De omvang en complexiteit van het leidingennetwerk in een zwembad zijn immers aanzienlijk, waardoor de noodzaak ontstond om al in de ontwerpfase de nodige sparingen te voorzien in de structuur.
De techniekenontwerpers leverden IFC-modellen aan met dummy-elementen die de sparingen definieerden in afmeting en positie. Deze dummy-elementen werden geconverteerd naar native Tekla-objecten, waardoor het voorzien van de juiste sparing op de juiste plaats vlekkeloos kon verlopen. Clashdetectie gebeurde al in de ontwerpfase waardoor problemen tijdens de uitvoering vermeden werden. Het 3D-model werd bovendien door het ontwerpteam intensief gebruikt als communicatietool en visualisatietool, waardoor ook de stakeholders het ontwerp van nabij konden volgen. Wat betreft de structurele discipline, werd de volledige bekisting en wapening in 3D uitgewerkt. Deliverables als bekistingsplannen, meetstaten, wapeningsplannen, buigstaten konden vervolgens gemakkelijk gegenereerd worden uit het model, zodat het ontwerp klaar was voor uitvoering.

SBE won in de categorie Infrastructurele Projecten met het werk aan de Royerssluis in de haven van Antwerpen.

Commerciële projecten
In opdracht van Delhaize Group mocht Stadsbader een nieuwe winkel bouwen in hartje Kortrijk, goed voor zo’n 2500 vierkante meter winkelruimte. In het Tekla-model werden niet alleen alle ter plaatse gestorte structuren en soilmixwanden ingetekend. Ook de volledige bovenbouw, inclusief alle individuele prefab elementen werden in Tekla uitgewerkt, waaruit de montageplannen en productietekeningen werden gehaald. Daarnaast werden alle bestaande structuren rondom het gebouw schematisch in het Tekla-model verwerkt. De 3D-modellen konden vervolgens op de werf geraadpleegd worden aan de hand van Trimble Connect.
Maar daar stopte het gebruik van Tekla en Trimble Connect niet. Stadsbader bouwde namelijk drie custom made tools voor verdere exploitatie van het 3D-model. Met de eerste tool kunnen werfleiders een montagevolgorde ingeven in Trimble Connect. Met de tweede tool wordt de volgorde van monteren in film-vorm weergegeven. Met de derde tool wordt de status van elk element in het ERP-pakket (getekend, ingepland, geproduceerd of gemonteerd) visueel weergegeven in Trimble Connect, en dit op elk mogelijk moment van de doorlooptijd van de werf.

Publieke projecten
Het New Amsterdam Court House (NACH) wordt het nieuwe thuis voor de Amsterdamse Rechtbank. Waar de kelder en de eerste vijf verdiepingen hoofdzakelijk zijn opgetrokken uit betonnen wanden in combinatie met stalen vloerliggers, en de hoeveelheid staal hierin beperkt blijft tot 1800 ton, hebben de bovenste zes verdiepingen een volledig stalen structuur met een gewicht van circa 3.300 ton en 22.500 vierkante meter aan staalplaatbetonvloeren. Voor de gevelconstructie is in totaal circa 700 ton staalplaat gebruikt.
Tijdens de engineering van het complexe project, dat ongeveer twee jaar in beslag nam, is veelvuldig gebruikgemaakt van de mogelijkheden die BIM te bieden heeft. Zo werden wapeningsclashes in de vele complexe staal-betonverbindingen steeds ruim op voorhand gedetecteerd en bleek het ook een onmisbaar hulpmiddel in de coördinatie van de meer dan 13 duizend sparingen in de vloerliggers ten behoeve van installaties. De strakke gevelafwerking vereiste dat er strikte toleranties opgelegd dienden te worden aan de gevelkolommen. Hiervoor werden verbindingen bedacht die het mogelijk maakten om de gevelkolommen apart te richten nadat de betonvloer reeds was uitgehard. Ook hier werd BIM gebruikt om de raakvlakken met andere partijen, zoals de glasleverancier, tijdig in beeld te brengen.

Industriële projecten
Wie regelmatig over de A12 tussen Gouda en Den Haag rijdt, kan niet om het nieuwe distributiecentrum van Hoogvliet heen. Het hypermoderne distributiecentrum is gebouwd volgens de nieuwste technieken en heeft een totale oppervlakte van 72 duizend vierkante meter, met de mogelijkheid tot een uitbreiding van nog eens 10 duizend vierkante meter. De staalconstructie bevat in totaal zo’n 6 duizend ton staal. Bij de bouw is zo veel mogelijk gebruikgemaakt van milieubewuste en energiebesparende toepassingen en bouwmaterialen. Het pand voldoet dan ook aan het BREEAM-certificaat Outstanding*****.
Tijdens het productieproces werden alle merken gescand wanneer zij een bepaalde werkplek waren gepasseerd. Deze data verschenen automatisch in het MRP-systeem en werden teruggekoppeld naar het Tekla-model. Hierdoor kon in Tekla, maar dus ook in andere pakketten zoals Trimble Connect, inzichtelijk worden gemaakt hoever het productieproces was. Communicatie en controle met andere bouwpartners verliep voornamelijk via IFC-uitwisseling. De verschillende IFC-bestanden werden als referentiefile in het Tekla-model gezet en nieuwere versies werden dus automatisch overschreven.

Buro de Haan deed de engineering en productie-aansturing van deze woning allemaal op basis van het Tekla-model.

Infrastructurele projecten
De Royerssluis vormt in de haven van Antwerpen (België) de toegang vanaf de Schelde tot het Albertkanaal. De bestaande sluis werd volledig gesloopt om vervolgens een nieuwe, grotere sluis te bouwen (250 meter lang en 36 meter breed). Voor het project werd een volledig geïntegreerd 3D BIM-model opgemaakt waar staal, beton, grondwerken, mechanica en infrastructuur naadloos in elkaar overvloeien.
Het ontwerp is gebaseerd op de Kieldrechtsluis en bestaat uit een tweetal enkele roldeuren. Basculebruggen aan weerszijden kunnen het wegverkeer vlot over de sluis leiden. Zowel de roldeuren als beide bruggen werden volledig in Tekla ontworpen tot op productieniveau. SBE stond in voor de opmaak van het ontwerp tot en met aanbestedingsfase, voor zowel de sluis als de hydraulische studie van de tijdelijke en definitieve omgevingsaanleg. Ook de elektromechanische uitrusting werd door deze partij ontworpen.

Kleinschalige projecten
Buro de Haan verzorgde de engineering en productie-aansturing van de woning van de familie Haga die − om de bouwtijd te reduceren − volledig uit prefab HSB-elementen werd opgebouwd. Zo duurde het opbouwen op locatie niet meer dan drie dagen. Om de bouwtijd zo beperkt mogelijk te houden zijn daarnaast de binnenkozijnen, afwerklatten voor beplating, elektra en wtw-installaties in de fabriek al opgenomen in de prefab elementen. Spanten en staal werden bovendien rechtstreeks vanuit het Tekla-model besteld bij onderaannemers en voorzien van benodigde bewerkingen rechtstreeks op de bouwplaats afgeleverd.
Vanuit het Tekla-model heeft de afdeling maatvoering van Buro de Haan de woning uitgezet op de bouwplaats en een nacontrole gedaan door middel van 3D-scannen van de ankerpunten, waarop het Tekla-model weer is gecontroleerd.

Website Construsoft BIM Awards

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top