Common Ground voorbeeld van samen organiseren

Common Ground voorbeeld van samen organiseren

Common Ground is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Met Common Ground kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend vernieuwen vanuit de basis: de gegevenslaag. Common Ground is een initiatief van twee gemeentelijke koepelverenigingen voor I&A-professionals: IMG 100.000+ en VIAG. Met ondersteuning van VNG-Realisatie. Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren. Common Ground gaat uit van de gedachte van een gezamenlijk gegevenslandschap en stelt gemeenten in staat sneller te innoveren en kosten te besparen.

 

Eénmaal organiseren, 355 keer toepassen.
Dit gedachtegoed om als gemeenten zaken samen te organiseren werd op vrijdag 25 januari verankerd met de ondertekening van het pact Samen realiseren. De gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten, het ministerie van BZK en VNG geven met dit pact een impuls aan de beweging van gemeenten en VNG om zaken samen te organiseren, met als doel de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. 

Tijdens de toespraken werd meerdere keren gerefereerd aan Common Ground als voorbeeld van samen organiseren. Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, richtte zich tot de gemeentesecretarissen: “De rol die jullie nu hebben gepakt in het samen organiseren van digitalisering is ongelooflijk waardevol, ook voor de VNG. De digitale weg is dé manier is om het contact met onze inwoners te bestendigen.”

Irma Woestenberg, gemeentesecretaris ’s-Hertogenbosch, die afscheid nam als voorzitter van de kring, liep met haar gemeente voorop in de ontwikkeling van een gezamenlijke I-architectuur. “De eerste concrete resultaten worden nu zichtbaar, zoals Common Ground. Voor gemeenten vormt dit een moderne basis voor informatievoorziening. Ik nodig alle gemeenten uit om aan te haken bij de beweging samen organiseren.”

Website Common Ground

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top