Column: Smart City…

Column: Smart City…

Ik heb ooit al eens eerder gemopperd over de, in mijn ogen, devaluatie van het woord smart, in de betekenis van intelligent. Ik vind dat alleen levende wezens ‘smart’ kunnen zijn…
Toch wil ik het met u hebben over de Smart City. Net als BIM een term met een inhoud die niet eenduidig bepaald is en, evenals BIM, mag het zich verheugen in een groeiende belangstelling. Iedere plaats met enig zelfrespect moet smart zijn of worden.

Volgens mij gaat Smart City met name over hoe de stad en/of het gebied opereert, enige voorbeelden: is er slim verkeersmanagement, is bekend wat de meest effectieve daken zijn voor zonnepanelen, etc. Smart City heeft een directe verbinding met de leefbaarheid van een plaats. Is in die zin dus belangrijk en wordt, met de toenemende urbanisatie, nog veel belangrijker.

Met dit alles in het achterhoofd verbaast het mij dat er relatief weinig belangstelling is voor de connectie, wellicht zelfs integratie, tussen BIM en GIS. Een stad wordt niet smart geboren. Wij zullen de stad smart moeten maken. Te beginnen met het ontwerp van alles wat deel uitmaakt van de stad zoals gebouwen, wegen, tunnels, trambanen, bruggen, etc. Het bijzondere van al deze objecten is dat ze uniek zijn: hoeveel wegen je ook ontworpen en gebouwd hebt, iedere weg is op zich uniek. Waarom? Omdat deze weg op een unieke plaats ligt en dus ook een unieke relatie met de omgeving heeft.

Ik roep graag dat BIM niets nieuws is en dat in de industrie al jaren PLM (Product Lifecycle Management) gebruikt wordt. Ook vind ik dat dit nog steeds juist is. Er is echter een punt waarop ‘de bouw’ en dus BIM uniek is. En dat is de locatie, de plek waar iets gebouwd gaat worden. Een truck of een vliegtuig zijn nu eenmaal niet gebonden aan een vaste plek!

Als locatie belangrijk is, is GIS dat ook. De locatie is essentieel. Het tracé van die nieuwe weg van 5,5 km lang doorsnijdt het landschap. De weg heeft dus een grote impact op zijn omgeving. Een alternatieve route kan wellicht veel voordelen bieden. Het kunnen beoordelen van het ontwerp (BIM)-model, natuurlijk in 3D, van die nieuwe weg in de bestaande omgeving, uiteraard ook in 3D, is geen luxe. Het is noodzaak als wij wegen etc. willen gaan maken die zo intelligent mogelijk met hun omgeving omgaan. En dit geldt niet slechts voor wegen…

De vraag is niet of BIM en GIS geïntegreerd moeten worden. De vraag is: doet u dit al?


Jan Blaauboer is senior account manager government bij Bentley Systems.

Website Bentley Systems

Lees hier de vorige column van Jan Blaauboer

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top