Cities in Europe: cijfers en analyses over de stad

Cities in Europe: cijfers en analyses over de stad

CO2-reductie, een gezonde leefomgeving en goede bereikbaarheid. De Europese ambities voor steden liegen er niet om. Om deze ambities in de Europese Unie te realiseren werken de Europese Commissie, EU-lidstaten en steden samen aan de ontwikkeling van een Europese Agenda Stad. In dat kader presenteert het PBL vandaag de infographic-publicatie ‘Cities in Europe/Cities in the Netherlands’ en het essay ‘De innovatieve stad’.

 

1-pagina website Cities in Europe
publicatie Cities in Europe
publicatie Cities in the Netherlands
De innovatieve stad (essay)

Infographics

Om de ambities van overheden goed aan te laten sluiten bij de praktijk, zijn betrouwbare cijfers en goede analyses over de stad onmisbaar. In ‘Cities in Europe / Cities in the Netherlands’ brengt het PBL aan de hand van 25 infographics domeinen als demografie, economie, duurzaamheid en sociale vraagstukken van Europese en Nederlandse steden in beeld. De publicatie is gemaakt op verzoek van het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en wordt vandaag op de conferentie van EU-ministers over de Europese Agenda Stad gepresenteerd.

Europese Agenda Stad

Met de Europese Agenda Stad zetten de Europese Commissie, EU-lidstaten en Europese steden gezamenlijk in op betere toegang tot Europese fondsen voor steden, het versoepelen van knellende Europese regels en het beter delen van kennis. Tijdens de conferentie onderschrijven de EU-ministers het ‘Pact van Amsterdam’ en worden er thematische partnerschappen tussen lidstaten, steden en Europese instellingen gepresenteerd.

De innovatieve stad: essay over vernieuwing

Niet alleen Europese en nationale overheden verwachten veel van steden. Ook steden zelf zijn zeer ambitieus om verregaande innovatie te initiëren. Denk daarbij aan het opzetten van living labs en proeftuinen.

Het essay De innovatieve stad van PBL-onderzoeker David Hamers brengt in beeld onder welke condities Nederlandse steden deze ambities op de terreinen economie, groen en sociaal het beste kunnen realiseren en een balans tussen de terreinen kunnen vinden. Tevens zet de publicatie op een rij wat innovatie vergt van beleid, niet alleen van steden, maar ook van de Rijksoverheid.

Hamers betoogt in dit essay dat overheden die samenhangende experimenten en innovaties willen stimuleren, zich niet alleen moeten richten op technische en economische vernieuwing, maar ook sociale en institutionele vernieuwing. Zo betekent participatie niet alleen betrokkenheid  van (diverse) initiatiefnemers in de uitvoeringspraktijk, maar ook bij het ontwikkelen en delen van (veelsoortige) kennis.

Website Planbureau voor de Leefomgeving

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top