Circular.Cloud eerste Madaster-servicepartner

Circular.Cloud eerste Madaster-servicepartner

Madaster heeft Circular.Cloud aangesteld als eerste servicepartner. Madaster is een onafhankelijk platform met als doel de hoeveelheid afval te elimineren door bouwmaterialen een identiteit te geven, in een ‘kadaster’ voor materialen. Servicepartners helpen deze organisatie met het documenteren, registreren, archiveren en toegankelijk maken van alle toegepaste materialen en hoeveelheden in bouwprojecten.

Circular.Cloud is een initiatief van CAD & Company en de Architekten Cie, voor het toegankelijk maken van gebouwinformatie op element- en componentniveau, via een materialenpaspoort. Door zowel materiaal- als circulaire informatie toe te voegen, wordt inzichtelijk welke elementen en componenten te hergebruiken zijn. Zo’n materialenpaspoort is in de renovatie- en sloopfase van gebouwen een onmisbare schakel voor de circulaire economie.

Materialenpaspoort

Madaster is sinds eind september beschikbaar als een publieke online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het documenteren, registreren en archiveren van alle materialen in gebouwen, maakt hergebruik daarvan eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en reduceert de hoeveelheid afval. Afval is namelijk te reduceren door materialen een gedocumenteerde digitale identiteit te geven in de vorm van een materialenpaspoort.

Digitale tweeling

“Het paspoort is een soort ‘digitale tweeling’ van een gerealiseerd gebouw, waarmee alle beschikbare data ontsloten en toegankelijk worden voor verschillende toepassingen”, vertelt Hans Hammink, associate bij de Architecten Cie en mede-initiatiefnemer van Circular.Cloud. “De huidige manier van grondstoffengebruik in de bouwsector moet drastisch veranderen om de duurzaamheidsdoelstellingen van onze Nationale Bouwagenda te kunnen realiseren”, zegt Tiago Brasser, adviseur bouw van CAD & Company. “Via Circulair.Cloud geven wij de markt zowel handvatten om concrete stappen te zetten richting circulair bouwen, als beter inzicht in de waarde van gebouwen tijdens hun levensduur.”

Website Madaster / Materialenpaspoort

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top