Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm

Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm

Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. In 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend, onder andere door NEN. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. NEN geeft extra aandacht aan dit onderwerp om te onderzoeken welke normen aangepast of opgezet moeten worden om de circulaire transitie te versnellen.

Het aanpassen en ontwikkelen van nieuwe formele afspraken is van groot belang. Maar welke rol kan normalisatie spelen om ervoor te zorgen dat Nederland niet enkel afhankelijk is van de huidige grondstoffen?

Afspraken zijn nodig:

  • om materialen hoogwaardig/gelijkwaardig te kunnen hergebruiken
  • om aan te tonen dat materialen gelijkwaardig zijn
  • voor marktacceptatie van innovatieve materialen
  • borging van verwerkingsproces
  • om duidelijkheid te bieden over wát een circulair ontwerp is 
  • voor gebruik van zeldzame grondstoffen
  • om de kwaliteit en betrouwbaarheid van hergebruikte en gerepareerde producten en materialen te borgen
  • voor de harmonisatie van regels, lagere drempels en minder regeldruk

Ambassadeurs

Op de website nen.nl/circulair zijn de verhalen te vinden van ambassadeurs van circulaire economie die hun visie op normalisatie en circulaire economie geven. Onder andere Jacqueline Cramer, ambassadeur circulaire economie bij NEN, geeft aan: “Overschakelen naar een circulaire economie gaat niet vanzelf.” Zij zet zich al jaren in voor een wereld waarin de kringlopen rond energie, water en grondstoffen worden gesloten. Van 2007-2010 was zij minister van VROM en nu onder meer via de Amsterdam EconomicBoard. “Het is echt een systeemverandering waar we mee te maken hebben. Alle partijen in de productieketen moeten zich aanpassen om het mogelijk te maken.”

Thema’s

In het Grondstoffenakkoord zijn er verschillende thema’s aangegeven waar ook NEN zich mee bezig houdt: Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen, Biomassa & Voedsel en Maakindustrie.

De verschillende ambassadeurs vertellen hoe zij bezig zijn met circulaire economie in hun markt. Binnenkort zijn ook de podcasts te vinden waar deze thema’s ook aan bod komen.

Website NEN / circulair

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top