Cepezedbouwteam van start

Cepezedbouwteam van start

Sinds kort wordt architectenbureau cepezed versterkt door een nieuwe tak: cepezedbouwteam. Passend in de filosofie van cepezed om op full-service-wijze opdrachtgevers zoveel mogelijk te ontzorgen en de kwaliteit in de uitvoering te kunnen borgen, vormt bouwteam de verbindende schakel tussen het ontwerp en de bouw van projecten die architectenbureau cepezed ontwerpt.

Cepezedbouwteam vormt als adviseur een drijvende kracht in het ontwerp- en bouwproces. Onder leiding van Jan Houtekamer, brengt het team in iedere fase de partijen bijeen die het beste bij de opgave passen en zorgen voor hechte samenwerking en continuïteit. Cepezedbouwteam bewaakt de doelstellingen van functionaliteit, kwaliteit en planning, alsook het budget. Ook denkt bouwteam met alle partijen kritisch mee en spiegelt voortdurend of alle potenties van het budget ten volle worden benut. Belangrijke ontwikkelingen en besluiten legt cepezedbouwteam steeds voor aan de opdrachtgever.

Korte lijnen

Gehuisvest in hetzelfde pand als cepezed en cepezedinterieur zijn de lijntjes met het ontwerpteam kort. Het team organiseert en coördineert de bouwwerkzaamheden zonder tussenkomst van een hoofdaannemer wat in de praktijk een sterke besparing op kosten inhoudt met volledig grip op de kwaliteit en planning. Beginjaren 2000 heeft cepezed al meer projecten op sterk vergelijkbare wijze gerealiseerd. Met de sterke dynamiek op dit moment in de bouwsector, waarin kosten fors stijgen en de capaciteit onder druk staat, wil cepezedbouwteam zekerheid bieden voor de opdrachtgever.

Projecten

Het door architectenbureau cepezed ontworpen nieuwe bedrijfsgebouw van LAN Handling Technologies is het eerste project dat bouwteam onder handen heeft. Volledig begeleid door cepezedbouwteam startte de bouw eind maart, momenteel vordert de stalen hoofddraagconstructie in rap tempo. De gebouwoplevering staat gepland voor februari 2019. Meer cepezed-projecten die cepezedbouwteam al in de uitvoering begeleidt, zijn bouwdeel D van Creatief Cluster Delft en de transformatie van Arsenaal Delft (opdrachtgever cepezedprojects en Driestar).
Cepezedbouwteam bestaat uit projectmanager en directeur Jan Houtekamer en bouwprocesmanagers Stefan de Jong en Martin van Heuvelen.

Website cepezedbouwteam

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top