Cameratechnologie toegevoegde waarde bij GNSS

Cameratechnologie toegevoegde waarde bij GNSS

Leica introduceert GS18 I GNSS RTK-rover

 

De Leica GS18 I is een GNSS RTK-rover waarmee een gebruiker honderden punten met landmeetkundige precisie kan inwinnen binnen enkele minuten, van een veilige afstand. Hij kan hierbij het te meten object of project vastleggen met de camera en vervolgens punten in de foto’s in het veld meten of de data later verwerken op kantoor.

Door Arno Kijzerwaard

De ingebouwde camera in de Leica GS18 I vergemakkelijkt het meetproces bij lastig te bereiken punten, omdat er met landmeetkundige kwaliteit in de foto’s te meten is.

In het veld zijn er voor een landmeter veel variabelen die het een landmeter lastig kunnen maken. Bij het meten met GNSS is er bijvoorbeeld de voorwaarde dat de GNSS-sensor satellietsignalen kan ontvangen. Een punt kan dus alleen worden gemeten als er vrij zicht is naar de open lucht en als het te meten punt te bereiken is met de stok.

Als dit niet het geval is kost de meting van het punt veel meer tijd, omdat een alternatieve meetopzet bedacht moet worden. Een manier vinden om efficiënter te werken is meestal de eerste stap om onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrenten en een succesvolle business te runnen. Innovaties op het gebied van meetapparatuur spelen daarbij een belangrijke rol.

Lastig te bereiken punten
Het meten van lastig te bereiken punten hoort net zo goed bij landmeten als bijvoorbeeld veiligheidskleding. De meeste landmeters hebben tal van manieren om punten die niet direct met GNSS kunnen worden ingemeten, toch in te winnen. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van een punt in de middenberm van een drukke weg. Het oversteken van de weg is onveilig en het nemen van veiligheidsmaatregelen voor het inwinnen van de benodigde punten gaat in de papieren lopen en bovendien ook veel tijd kosten. Een andere lastige taak is het inwinnen van punten onder een viaduct of overkapping. Zonder zicht op de open hemel is meten met een traditionele GNSS RTK-rover een uitdaging. Zeker als ook de hoogte moet worden bepaald.
In de hiervoor genoemde gevallen moeten alternatieven worden bedacht, zoals een workaround met excentrisch meten, het combineren met een (in de controller geïntegreerde) digitale afstandsmeter of meten met een total station. Prima oplossingen natuurlijk, maar die kosten wel de nodige extra tijd.

De ingebouwde camera in de Leica GS18 I maakt het mogelijk om het meetproces bij lastig te bereiken punten voortaan sterk te vereenvoudigen. Met de camera kunnen de niet met GNSS te meten delen opgenomen worden door foto’s te maken terwijl de gebruiker langs het in te winnen gedeelte loopt. In de foto’s zijn vervolgens dankzij automatische fotogrammetrische processing op de controller de gewenste punten direct in het veld aan te wijzen. Doordat van de foto’s de oriëntatie en positie wordt vastgelegd en er controle is in de vorm van de vele foto’s, kan er met landmeetkundige kwaliteit in de foto’s gemeten worden. We noemen dit ook wel visuele plaatsbepaling.

Intensieve meetklussen
Met traditionele inwintechnieken honderden punten meten kan tijdrovend zijn. Bijvoorbeeld het vastleggen van de gevel van een gebouw of het inwinnen van kabels en leidingen in een open geul zijn intensieve meetklussen wanneer de objecten punt voor punt moeten worden gemeten, zoals gebruikelijk met RTK-rovers.
Met de GS18 I is het project vast te leggen in foto’s terwijl de landmeter loopt. Omdat iedere foto de omgeving vastlegt wordt er niets gemist.

Later moeten terugkeren naar het project omdat er een punt vergeten is, behoort dus tot het verleden. Dit punt kan op kantoor immers eenvoudig bepaald worden uit de foto’s.
De gebruiker kan direct buiten in het veld de punten ‘meten’ in de foto’s, maar kan er ook voor kiezen om dit zelf (of een collega te laten) doen op kantoor met de Leica Infinity-software. Deze workflow heeft ook een gunstig effect op de projectkosten die voor binnenpersoneel doorgaans lager liggen dan voor buitenpersoneel vanwege het ontbreken van de kosten voor een auto en apparatuur.

Bekijken ingewonnen data 
Bij apparatuur die terrestrische fotogrammetrie ondersteunt is het vaak zo dat de gebruiker pas op kantoor het resultaat kan zien. De genomen foto’s moeten eerst op een pc worden verwerkt voordat het mogelijk is om in de foto´s te meten, waardoor het pas na enige tijd duidelijk is of alle punten correct zijn ingewonnen. Het is natuurlijk praktischer als hier in het veld al zekerheid over is.
Met de GS18 I worden de afbeeldingen direct geprocest op de tablet of het veldboek. Hierdoor is er direct zicht op of de opname gelukt is en de nauwkeurigheden voldoen. Na het verwerken van alle foto’s (aan elkaar rekenen), krijgt de gebruiker meteen een resultaat in de vorm van inpassing van de fotogroep. Het meten van de punten in het veld is bovendien makkelijk. De gebruiker klikt op een punt in één van de foto’s en de software matcht zelf hetzelfde punt in de andere foto’s. Zo is er buiten ook al direct zekerheid over de kwaliteit en kan de rest van het ‘meetwerk’ eventueel worden overgelaten aan de medewerkers op kantoor. En omdat alles meteen in 3D wordt bepaald in het ingestelde coördinatensysteem, zijn meerdere metingen vanuit verschillende fotogroepen makkelijk samen te voegen.

De GS18 I verwerkt afbeeldingen direct op de tablet of het veldboek, waardoor direct duidelijk is of de opname is gelukt en de nauwkeurigheden voldoen.

Visuele plaatsbepaling 
Landmeters zullen altijd tegen uitdagingen aanlopen in hun meetprojecten. Dit is de charme van het vak en ook een innovatie als deze vormt hier geen uitzondering op. Net als bij andere meettechnologie moet de gebruiker de limieten kennen en bij cameratechnologie zijn dat bijvoorbeeld de belichting, een goed contrast en de posities van waar de foto’s genomen worden. Dit neemt niet weg dat in verreweg de meeste omstandigheden de cameratechnologie een perfecte aanvulling is op de bestaande meetmogelijkheden. De GS18 I biedt een antwoord op de uitdagingen met wegvallende GNSS-ontvangst waar landmeters nog regelmatig tegenaan lopen. Dankzij de visuele plaatsbepalingstechnologie kunnen objecten zoals gebouwen, overkappingen, viaducten, drukke wegen en kabels en leidingen nu eenvoudiger, sneller, efficiënter en veiliger dan voorheen worden ingewonnen en zijn alternatieve meetmethoden minder vaak noodzakelijk.

Website Leica Geosystems

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top