Brink kiest voor integrale aanpak gebouwde omgeving

Brink kiest voor integrale aanpak gebouwde omgeving

In deze tijd van afstand houden, is het juist belangrijk dat iedereen in de sector bouw, infra en vastgoed slimmer gaat samenwerken.

Om de vele uitdagingen van de gebouwde omgeving in de (nabije) toekomst het hoofd te kunnen bieden, gaan Brink Groep, Brink Management / Advies en Ibis Software vanaf nu verder onder één gezamenlijke naam: Brink.

Actuele problematiek vraagt om urgente antwoorden
De integrale samenwerking die Brink propageert komt niet uit de lucht vallen. Brink acteert al jaren op en over de grenzen van alle disciplines in de bouw, infra en vastgoed. Het bedrijf verbindt relevante organisaties en stakeholders met elkaar en vervult hiermee een prominente positie binnen de sector. De momenteel toenemende maatschappelijke en sociaaleconomische onzekerheid, vraagt om een geïntegreerde toekomstvisie en aanpak. Er is een groeiende behoefte aan urgente antwoorden voor thema’s als verstedelijking, verdichtende stad, mobiliteit, verduurzaming en de noodkreet om nieuwe woningen.

Corona is zo’n actualiteit die de bestaande thema’s binnen de sector complexer maakt. Tegelijkertijd benadrukt de impact daarvan het belang van integrale dienstverlening en slimme oplossingen voor complexe uitdagingen, ook voor de langere termijn. Maatschappelijke en sociaaleconomische vraagstukken maken de vastgoedsector op steeds meer onderdelen complexer. Ze zijn echter tevens van invloed op infrastructurele uitdagingen, op de bouw en op de woningmarkt, oftewel de gehele gebouwde omgeving.

Integrale aanpak wordt leading
Adriaan Visser (Directievoorzitter Brink) licht toe: ‘Wij voegen onze decennialange expertise op het gebied van management & advies en software voor de bouw, infra en vastgoed nu samen in één Brink. De synergie die hierdoor ontstaat versterkt de innovatie- en slagkracht van alle bedrijfsonderdelen enorm.”

Visser vervolgt: “Het analyseren en vertalen van maatschappelijke bewegingen naar consequenties voor de bouw, infra en vastgoed wordt belangrijker dan ooit. Brink speelt hierop in met een unieke combinatie van advisering, informatisering en projectmanagement. Vanaf het complexe politiek-bestuurlijk besluitvormingsniveau tot en met de bouwplaats en exploitatieperiode”.

“De komende jaren nemen zowel de complexiteit van vraagstukken in de gebouwde omgeving als het belang van data en informatisering toe. Daarom moeten wij sneller dan ooit met antwoorden en oplossingen gebaseerd op een integrale visie komen. De maatschappij vraagt dit van ons.”

Website Brink

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top